• خدمات پزشکی قانونی بدون حکم قاضی

    خدمات پزشکی قانونی بدون حکم قاضی

    گفتگوی سید هادی کسایی زاده سردبیر روزنامه صدای اصلاحات و پایگاه خبری جامعه خبر با دکتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد چالش های این ...

    با تشخیص صدمات ساختگی تصادفات میلیاردها تومان به نفع بیمه ها عمل کردیم

    با تشخیص صدمات ساختگی تصادفات میلیاردها ...

    رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: پزشکی قانونی با تشخیص صدمات ساختگی تصادفات میلیاردها تومان در سال به نفع بیمه ها عمل کرده است.

    کاهش تلفات حوادث رانندگی در اردیبهشت امسال

    کاهش تلفات حوادث رانندگی در اردیبهشت امسال

    در اریبهشت امسال یکهزار و 244 نفر (شامل 977 مرد و 267 زن) در حوادث رانندگی جان باختند که در مقایسه با اردیبهشت سال قبل 3 درصد کاهش یافته است.

   • مقالات