• جوانان در صدر اهدا کنندگان جسد

    جوانان در صدر اهدا کنندگان جسد

    مدیر بانک نسوج مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: بیش از 32 درصد از اهداکنندگان جسد را جوانان سنین 20 تا 40 سال تشکیل می دهند.

    انتصاب 17 عضو کمیته پژوهشی سازمان

    انتصاب 17 عضو کمیته پژوهشی سازمان

    دکتر احمد شجاعی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در احکامی جداگانه، 17 عضو کمیته پژوهشی سازمان را منصوب کرد.

    افزایش 6.1 درصدی نزاع در 7 ماهه امسال

    افزایش 6.1 درصدی نزاع در 7 ماهه امسال

    372 هزار پرونده نزاع در 7 ماهه نخست امسال به پزشکی قانونی ارجاع شد