• شناسایی اجساد اتوبوس نطنز به پایان رسید/ تحویل اجساد+اسامی

    شناسایی اجساد اتوبوس نطنز به پایان رسید/ ...

    دکتر علی سلیمان پور، مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان از اتمام شناسایی اجساد اتوبوس محور نطنز و تحویل اجساد به خانواده های متوفیان خبر داد.

    دعوت از خانواده های متوفیان اتوبوس نطنز برای آزمایش DNA/ راهنمایی حضور

    دعوت از خانواده های متوفیان اتوبوس نطنز برای ...

    دکتر مهرداد علی بخشی، مدیرکل مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: ادارات کل استان های اصفهان، تهران و کرمان برای دریافت نمونه از بستگان ...

    کمبود نیروی انسانی از مشکلات اساسی سازمان است

    کمبود نیروی انسانی از مشکلات اساسی سازمان است

    خبرگزاری مهر - معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی، یکی از مشکلات این سازمان در سراسر کشور را کمبود نیروی انسانی عنوان کرد.