• شکایات

   با تکمیل و ارسال این فرم، سازمان پزشکی قانونی را در ارائه خدمات بهتر، یاری کنید.

   نام و نام خانوادگی : *
   موبایل : *
   نوع موضوع : *
   استان :
   شهرستان : *
   واحد پزشکی قانونی مربوطه : *
   متن پیام : *
   افزودن فایل یا تصویر مستند :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   انواع فایلهای مجاز: pdf و doc و xls و ...
   پست الکترونیکی :
   کد امنیتی
   *
  • پیگیری درخواست
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:  *