پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
    • آیا در هنگام مراجعه جهت معاینه مجدد به پزشکی قانونی باید مجدداً از مراجع قضایی معرفی‌نامه تهیه گردد؟

      خیر. در هنگام معاینه مجدد نیازی به گرفتن نامه از مراجع قضایی نیست و مصدوم می‌تواند بعد از اتمام مدت زمانی که در نظریه کارشناسی اولیه ذکر گردیده است، جهت معاینه مجدد مستقیماً به اداره پزشکی قانونی مربوطه مراجعه نماید.