پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
    • آیا لازم است تمام کسانی که فوت می‌شوند جهت معاینه به پزشکی قانونی ارجاع گردند؟

      خیر در خصوص فوت هایی که به علل طبیعی و بیماری رخ می دهند و جزء فوت های مشکوک نمی باشند و شکایتی نیز درخصوص فوت مطرح نباشد لزومی به ارجاع پیکر متوفی به سازمان پزشکی قانونی وجود ندارد.