پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
    • ارش چیست؟

      آسیبها و عوارض جسمانی و روانی که در شرع، مقدار خاصی به عنوان دیه برای جبران خسارت آن‌ها تعیین نشده است، با در نظر گرفتن دیه کامل انسان و نوع و کیفیت آسیب و عارضه وارده، میزان خسارت آن طبق نظر کارشناس تعیین می‌گردد، به این جبران خسارت ارش گفته می شود.