پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
    • دیه چیست؟

      دیه، اعم از مقدر یا غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد صدمات غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا صدمات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.