پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
    • روند ارایه پایان نامه به سازمان پزشکی قانونی چگونه است؟

      پس از ارایه معرفی‌نامه از دانشگاه، پروپوزال بانضمام شناسه اخلاقی پایان‌نامه از دانشجو اخذ می‌گردد. سپس پایان‌نامه به همراه کلیه مستندات مربوطه در کمیته پژوهش‌های خارج سازمانی بررسی و مصوبات کمیته جهت همکاری یا عدم همکاری با دانشجو به دانشگاه اعلام می‌گردد. با توجه به اینکه همکاری حداقل یک نفر از متخصصین یا کارشناسان پزشکی قانونی به عنوان استاد راهنما یا مشاور در پایان‌نامه‌ها ضروری است، لذا برای حفظ حقوق مادی و معنوی سازمان، و رعایت حفظ محرمانگی و عدم افشاء هویت انعقاد تفاهم‌نامه همکاری الزامی می‌باشد.