پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
    • آیا تأیید کمیته اخلاق برای همه طرحها الزامی است؟

      کلیه طرح‌ها نیاز به شناسه اخلاقی دارند، طرح‌هایی که به صورت مشترک اجرا می‌گردند می‌توانند یا تأیید کمیته اخلاق سازمان را اخذ کنند یا تاییدیه کمیته اخلاق دانشگاه مربوطه را ارائه نمایند.