پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
    • پس از ارایه فرم اصلی چه مراحلی دنبال می شود؟

      پس از دریافت فرم پروپوزال در یکی از کمیته‌های چهارگانه مطرح و نظر کمیته به پژوهشگر اعلام خواهد شد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می‌توانید به فلوچارت روند رسیدگی به طرحها که بسیار واضح و به ریز تمامی مراحل را توضیح داده مراجعه نمایید.
      این فلوچارت در سایت سازمان به آدرس www.lmo.ir در قسمت / معاونتها/ معاونت امور پژوهشی/ راهنمای پژوهشگران موجود می‌باشد.