پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
    • چگونه یک طرح پژوهشی را ارایه کنیم؟

      ابتدا باید به عنوان یک کاربر در سامانه پژوهشی سازمان به آدرس research.lmo.ir ثبت نام به عمل آمده و سپس نسبت به بارگذاری طرح پژوهشی در سامانه اقدام گردد.