پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
    • مراجع رسیدگی کننده تجدید نظر اول و دوم چه مراکزی هستند؟

      در تجدید نظر اول هسته گزینش سازمان و در تجدید نظر دوم هیات مرکزی گزینش قوه قضاییه