پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
    • آیا تداوم و تمدید قرارداد انجام کار معین منوط به نظریه گزینش می باشد؟

      بله