پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
    • در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی یا پیمانی نیاز به گزینش مجدد است؟

      بله