پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
    • مراحل انجام گزینش داوطلبان متقاضی چگونه است؟

      تکمیل فرم پرسشنامه، تحقیق، مصاحبه، نظردهی