پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
    • پس از ثبت طرح در سامانه چه مراحلی دنبال می‌شود؟

      پس از بارگذاری طرح در سامانه، طرح توسط داوران علمی، تخصصی و متدولوژی مورد بررسی قرار گرفته و فرم داوری توسط نامبردگان تکمیل و نظر هر داور (تایید، رد یا اصلاح) در انتهای فرم "کادر توضیحات" درج میگردد و مجری میتواند پس از گذشت چند روز با ورود مجدد به سامانه از وضعیت طرح پیشنهادی خود اطلاع یابد. در صورتی که طرح در مرحله اول تایید گردد، در شورای پژوهشی بررسی و در صورت کسب حدنصاب امتیاز مورد قبول، در کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی سازمان مطرح می‌گردد.

      در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می‌توانید به فلوچارت روند رسیدگی به طرح‌ها که بسیار واضح و به ریز تمامی مراحل را توضیح داده مراجعه نمایید. این فلوچارت در سایت سازمان به آدرس www.lmo.ir /خدمات سازمان/ خدمات آموزشی و پژوهشی/ راهنمای پژوهشگران موجود می‌باشد.