پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
    • در صورتیکه فردی به مرگ طبیعی در منزل فوت نمود وپزشک معالج جهت صدور گواهی فوت در دسترس نبود چه باید کرد؟

      لازم است فرآیند ارجاع جسد به مرکز ساماندهی(دادپزشک) از مرکز مذکور اخذ ودر این قسمت قرار گیرد.