پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • در چه مواردی لازم است مجوز دفن توسط پزشکی قانونی صادر شود ؟

   1. مرگ به دنبال اقدام به قتل
   2. مرگ به دنبال اقدام به خودکشی
   3. مرگ به دنبال هر گونه منازعه )اعم از درگیری فیزیکی و یا لفظی(
   4. مرگ به دنبال حوادث ترافیکی ) به هر شکل و با هر فاصله زمانی از حادثه که مرگ رخ دهد(
   5. مرگ به دنبال مسمومیت )شیمیایی، داروئی، گازگرفتگی و...(
   6. مرگ به دنبال سوء مصرف مواد )مخدر، روانگردان، توهم زا و ...(
   7. مرگ متعاقب برق گرفتگی، سوختگی، غرق شدگی، سرمازدگی، گرمازدگی، سقوط از ارتفاع و ...
   8. مرگ ناشی از کار )حوادث شغلی، مواد آلاینده محیط کار و ...(
   9. مرگ در زندان یا بازداشتگاه
   10. مرگ در مراکز اقامت جمعی مانند آسایشگاه، پرورشگاه، اردوگاه، پادگان، خوابگاه و ...
   11. مرگ ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی
   12. مرگ مادر ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی در حین بارداری، حین زایمان یا متعاقب زایمان و یا سقط جنین
   13. مرگ حین یا متعاقب ورزش
   14. مرگ های ناگهانی، غیر منتظره و غیر قابل توجیه
   15. هر مرگی که احتمال شکایت از کسی در آن وجود داشته باشد
   16. هر نوع مرگ مشکوک و مرگ با علت ناشناخته
   17. هر نوع مرگ افراد ناشناس و مجهول الهویه
   18. هر مرگی که احتمال جنحه یا جنایت در آن برود
   19. مرگ ناشی از حوادث غیر مترقبه.