پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • ُفرآینده استخدام و تخصیص پست و ارتقا
   1

   انجام امور مربوط به آزمون استخدامی ( مرحله اول تا قبل از برگزاری آزمون استخدامی فراگیر)


   1-مکاتبه با سازمان امور اداری و استخدامی به منظور اخذ مجوز استخدامی

   2-در صورت تخصیص مجوز مکاتبه با دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری سازمان جهت تامین اعتبار به تعداد ردیف درنظر گرفته شده

   3- مکاتبه با استانها مبنی بر اعلام اولویتهای استخدامی


   4-بررسی و تهیه جدول اولویت های استخدامی استانها جهت آزمون و هماهنگی با معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان

   5-تهیه فرم مشخصات شغل با هماهنگی اداره کل فناوری اطلاعات و تحول اداری سازمان

   6-هماهنگی با بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر تعیین 25 و 5 درصد سهمیه استخدامی

   7-هماهنگی با سازمان بهزیستی مبنی بر تعیین 3درصد سهمیه معلولین

   8- تهیه و تنظیم آگهی استخدامی

   9-ارسال آگهی استخدامی به سازمان اداری و استخدامی کشور

   10- وارد نمود اطلاعات آگهی استخدامی در سایت سازمان سنجش

   11- بررسی آگهی استخدامی قرار شده در سایت مذکور

   12- پس از برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش و معرفی افراد پذیرفته شده نسبت به اخذمدارک از افراد معرفی شده و بررسی مراتب خود اظهاری ایشان اقدام خواهد گردید   2
   انجام امور مربوط به آزمون استخدامی ( مرحله دوم انجام امور مربوط به بکارگیری افراد پذیرفته در آزمون استخدامی فراگیر)

   1- پس از اعلام نتیجه سه برابر ظرفیت پذیرفته شده ، درج اطلاعیه در سایت سازمان مبنی بر ارسال مدارک

   2-بررسی مراتب خود اظهاری افراد در سایت سنجش و تایید یا عدم تایید نمودن

   3-اعلام پذیرفته شدگان جهت مرحله مصاحبه شغلی در سایت سنجش

   4-تعیین زمان مصاحبه تخصصی شغلی

   5-مکاتبه با نمایندگان حفاظت ، سازمان امور اداری ، بنیاد شهید، ... جهت حضور در جلسات مصاحبه

   6-حضور در روزهای مصاحبه

   7-وارد نمودن نمره های مصاحبه در سایت سنجش

   8-اعلام نتیجه نهایی آزمون و معرفی به گزینش پذیرفته شدگان نهایی

   9-مکاتبه با سازمان اداری و استخدامی مبنی بر فعال نمودن توزیع استانی مجوز در سامانه کارمند ایران

   10- پس از وصول نظریه گزینش ، تخصیص مجوز به استان جهت ورود اطلاعات فرد پذیرفته در سامانه کارمند ایران

   11-پس از وصول شماره مستخدمی، مکاتبه با استان به منظور اخذ تاییدیه مدارک فرد

   12- پس از وصول مستندات ، معرفی به آموزش

   13--صدور حکم استخدامی از تاریخ شروع کارآموزی

   14-پس از اتمام آموزش ، صدور ابلاغ استخدامی   فایل پیوست