پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • اداره کل حوزه ریاست

   معرفی:

   عنوان: اداره کل حوزه ریاست
   مدیر کل: دکتر محمد شجاعی


   شرح وظایف:
   1- فراهم کردن بستر مناسب برای تعامل مؤثر با معاونین و مدیران.
   2- تشکیل جلسات و بررسی مشکلات موجود در کلیه زمینه‌ها و ارایه راهکارهای مناسب برای ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات و پی‌گیری روند اجرایی تصمیمات.
   3- برقراری ارتباط با واحدهای تابعه، ‌دستگاه‌های دولتی، خصوصی، اشخاص برای هماهنگی جلسات و ملاقات‌های رییس سازمان.
   4- ابلاغ بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های صادره به واحدهای تابعه و مراکز استان‌ها.
   5- انجام کلیه امور اداری از جمله مکاتبات و مراسلات رییس سازمان و پی‌گیری دستورات.
   6- رسیدگی به شکایات مراجعین و اعلام پاسخ مقتضی.
   7- تنظیم و تهیه امور مربوط به ارزشیابی کارکنان حوزه و مدیران‌کل.
   8- تهیه گزارش‌های عملکرد سازمان با توجه به دستور صادره.
   9- تهیه و تنظیم احکام کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی(ادارات‌کل پزشکی قانونی سراسر کشور).
   10- بررسی و تعیین تکلیف پیشنهادات مصوب کمیته تخصصی.
   11- سیاستگذاری برای برگزاری همایش فصلی مدیران و تنظیم برنامه‌های آن.
   12- برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور برگزاری کنگره‌هاوجلسات.
   13- بررسی شکایات و استعلامات.
   14- هماهنگی برای انجام مصاحبه رادیویی، تلویزیونی، مطبوعاتی.
   15- تشکیل و هماهنگی جهت کمیته تقسیم و نقل و انتقالات پزشکان و پرسنل.
   16- صدور احکام.

   شماره تماس: 55614142