پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری

   دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری:
   دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری در چارت تشکیلاتی، زیر نظر رییس سازمان بوده و متشکل از گروه های ذیل است:
   1- گروه فن آوری اطلاعات
   2- گروه تشکیلات و بهبود روش ها
   3- گروه برنامه و بودجه
   4- گروه فنی و مهندسی
   5- گروه آمار

   معرفی:
   عنوان: دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری
   مدیر کل: دکتر علی هادی زادگان


   دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری در چارت تشکیلاتی، زیر نظر رییس سازمان بوده و متشکل از گروه های ذیل است:
   1- گروه فن آوری اطلاعات
   2- گروه تشکیلات و بهبود روش ها
   3- گروه برنامه و بودجه
   4- گروه فنی و مهندسی
   5- گروه آمار

   شرح وظایف:
   • برنامه ریزی جامع به منظور ایجاد تحول و دگرگونی در ابعاد مدیریتی و سازمانی دستگاه
   • مطالعه ، براورد و پیشنهاد بودجه و اعتبارات مورد نیاز برای طراحی و اجرای برنامه های نوسازی و ایجاد تحول سازمانی
   • مطالعه، تهیه و اجرای طرح‌ها در زمینه بکارگیری فناوری اطلاعات در دستگاه‌های دولتی در راستای تحقق دولت الکترونیک
   • نظارت کنترل و ارزیابی مستمر فعالیت های اصلی فاوا و انطباق فعالیت ها با سیاست های کلی و ارایه بازخوردهای لازم جهت رفع نواقص احتمالی به صورت نظامند
   • برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی سازمان پزشکی قانونی در برنامه های توسعه کشور
   • برنامه ریزی و مطالعات لازم به منظور اصلاح ساختار سازمانی دستگاه و اجرای ضوابط مربوطه
   • جمع‌آوری آمار و اطلاعات سازمان در بخشهای عملکردی
   • برنامه‌ریزی لازم به منظور مدیریت و کنترل پروژه ها و توزیع و هزینه اعتبارات کنترل پروژه
   • بررسی و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارسایی ها و مشکلات مربوط به سیستم ها فرایندها برنامه ریزی برای اصلاح و بهسازی انها با همکاری واحد های ذیربط
   • برنامه ریزی در جهت ارتقا بهره وری ، کارایی ، رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه ها