پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • اداره کل امور حقوقی

   معرفی:
   عنوان: اداره کل امور حقوقی
   رییس : مهدی نورایی

   شرح وظایف:

   1- جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعی یا اعتراضی سازمان پزشکی قانونی در مراجع صلاحیت دار.
   2- حضور در مراجع اداری، هیات‌های تشخیص و حل اخـــتلاف ادارات کار، دیوان عدالـــــت اداری، دادگاه‌های حقوقی و جزایی و سایر مراجع دادگستری و شرکت در جلسات دادرسی که له یا علیه سازمان پزشکی قانونی و ادارات کل تابعه در مراجع قضایی سراسر کشور اقامه می‌شود به منظور ادای توضیحات لازم و دفاع از حقوق سازمان در دعاوی طبق مقررات و قوانین موضوعه.
   3- جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارایه نظرات و آرای مشورتی در پاسخ پرسش‌های به عمل آمده از طرف واحدها و مقامات مافوق در زمینه مسایل حقوقی و قانونی.
   4- رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی درحد قوانین و مقررات و اختیارات مربوط و تهیه گزارش جهت ارایه به مقامات طبق دستور.
   5- بررسی و اصلاح متن قراردادهای ارجاعی.
   6- جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات برای تهیه و تدوین لوایح قانونی، تصویب نامه‌ها، اساس‌نامه‌ها و آیین نامه‌های مورد نیاز.
   7- مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارایه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی.
   8- تهیه دستور جلسات و صورت جلسات منعقده در صورت در خواست مقام مافوق.
   9- ارایه و انجام خدمات حقوقی بر اساس قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح و آیین نامه اجرایی آن.
   10- همکاری و اقدام در تهیه آرشیو حقوقی و نگهداری طبقه‌بندی رو نوشت مصوبات.
   11- انجام امور کارشناسی و دبیرخانه‌ای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان حسب مورد.
   12– انجام سایر امور مشابه و محوله.

   شماره تماس:
   55611974