پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 13۹۹، جهش تولید
   
 
  • اداره کل کمیسیون های پزشکی

   این اداره برای هدایت و نظارت بر تشکیل کمیسیون‌های پزشکی قانونی سراسر کشور و تشکیل جلسات کمیسیون‌های مرکزی سازمان تشکیل شده است.

   معرفی

   اداره کل کمیسیون‌ها
   مدیر کل: دکتر بابک سلحشور
   وظایف:
   - برنامه ریزی و هدایت امور کمیسیون‌های پزشکی قانونی در ادارات پزشکی قانونی استان‌ها.
   - تدوین روش کارها و دستورالعمل‌های تشکیل کمیسیون های پزشکی قانونی استان‌ها.
   - نظارت کلان به کمیسیون‌های پزشکی قانونی سراسر کشور و ارزیابی مستمر کیفیت اظهار نظرهای کارشناسی در آن‌ها.
   - تشکیل کمیسیون‌های مرکزی پزشکی قانونی کشور بر اساس درخواست مراجع ذی صلاح و ارایه اظهار نظر کارشناسی.
   - تدوین برنامه‌های مناسب برای هماهنگی با مراجع قضایی جهت کاهش درخواست‌های تجدید نظر در اظهار نظرهای مشخص و نیاز به تشکیل کمیسیون‌های تجدید نظر.

   شماره تماس: 55611972