پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • اداره امور کمیسیون های پزشکی

   این اداره برای هدایت و نظارت بر تشکیل کمیسیون‌های پزشکی قانونی سراسر کشور و تشکیل جلسات کمیسیون‌های مرکزی سازمان تشکیل شده است. در کمیسیون های پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور، پرونده های قصور پزشکی و همچنین اعتراض به نظریات کارشناسی پزشکی قانونی در حوزه های مختلف از جمله معاینات بالینی، تشریح، تعیین علت فوت و روانپزشکی و ... تشکیل می شود. جلب همکاری حدود 5 هزار نفر از اساتید برجسته دانشگاه‌های علوم پزشکی‌ سراسر کشور برای عضویت و همکاری در کمیسیون‌های پزشکی‌ از جمله اقدامات این دفتر به شمار می رود.

   معرفی
   اداره کل کمیسیون‌ها
   مدیر کل: دکتر بابک سلحشور
   وظایف:
   - برنامه ریزی و هدایت امور کمیسیون‌های پزشکی قانونی در ادارات پزشکی قانونی استان‌ها.
   - تدوین روش کارها و دستورالعمل‌های تشکیل کمیسیون های پزشکی قانونی استان‌ها.
   - نظارت کلان به کمیسیون‌های پزشکی قانونی سراسر کشور و ارزیابی مستمر کیفیت اظهار نظرهای کارشناسی در آن‌ها.
   - تشکیل کمیسیون‌های مرکزی پزشکی قانونی کشور بر اساس درخواست مراجع ذی صلاح و ارایه اظهار نظر کارشناسی.
   - تدوین برنامه‌های مناسب برای هماهنگی با مراجع قضایی جهت کاهش درخواست‌های تجدید نظر در اظهار نظرهای مشخص و نیاز به تشکیل کمیسیون‌های تجدید نظر.

   شماره تماس: 55162288