پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • اداره کل امور معاینات بالینی

   بیشترین حجم فعالیت سازمان در حوزه امور بالینی انجام می‌شود، این حوزه پاسخگوی حدود یک‌میلیون ‌و هشتصد مراجعه کننده در سال است و اهم فعالیت‌های آن عبارتند از: کارشناسی و تعیین ارش و نقص‌عضوی مصدومین تصادفات، نزاع، حوادث کار و امثال آن، معاینات اختصاصی زنان و مردان، بررسی رشد عقلی و جنسی، از کارافتادگی، مسایل مربوط به فرزند خواندگی، سقط‌جنین، موضوعات مرتبط با روانپزشکی‌‌قانونی، بررسی و کارشناسی در شکایت از قصور پزشکی‌،‌ تعیین علت فوت، تطبیق آلات جرم با نوع صدمه و بررسی صحنه‌ی فوت و صحنه جرم.

   معرفی:

   دفتر معاینات بالینی
   مدیرکل: خانم دکتر فرزانه مهدیزاده   وظایف:
   - برنامه‌ریزی و هدایت فعالیت معاینات عمومی و تخصصی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور.
   - نظارت کلان بر معاینات عمومی و تخصصی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور و حصول اطمینان از رعایت استانداردهای معاینات و یکنواختی اظهار نظرهای کارشناسی.
   - ارزیابی مستمر اجرای مناسب روش کارها و استاندارد های معاینات و شناسایی نقاط ضعف آن.
   - مشارکت در برنامه‌ریزی‌های سازمانی با هدف ارایه مناسب خدمات بالینی.

   شماره تماس: 55611972