پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 13۹۹، جهش تولید
   
 
  • اداره اسناد و مدارک پزشکی

   این اداره وظیفه طراحی و اجرای روش های بهینه مدیریت اسناد و مدارک پزشکی در سازمان، بازنگری ، اصلاح و بهبود روش های گردش اطلاعات و ... را برعهده دارد.

   معرفی:


   عنوان: اداره اسناد و مدارک پزشکی
   رییس : خانم فاطمه مقدوری

   وظایف اداره اسناد و مدارک پزشکی:

   • طراحی و اجرای روش های بهینه مدیریت اسناد و مدارک پزشکی در سازمان.
   • بازنگری ، اصلاح و بهبود روش های گردش اطلاعات.
   • ایجاد فرم های استاندارد و یکسان در حوزه های معاینات، آزمایشگاه، کمیسیون، سالن تشریح و اداری سازمان.
   • پیگیری و هماهنگی با سازمان اسناد ملی جهت تعیین مدت زمان نگهداری اوراق و اسناد تخصصی سازمان به منظور اخذ مجوز امحا و انتقال، از سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
   • نظارت بر امر امحای اوراق زاید و انتقال اسناد راکد سازمان در سطح کشور مطابق با مجوزهای صادره از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
   • برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی، جهت کارشناسان اسناد و مدارک پزشکی استان ها با هدف ایجاد وحدت رویه در امور مربوطه.

   معرفی بخشنامه ها و آیین نامه ها:

   • آیین نامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحای آن‌ها.
   • جدول زمانی اسناد و اوراق عمومی سازمان ها، مصوب شورای اسناد و کتابخانه ملی.
   • جدول زمانی اسناد و اوراق اختصاصی سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب سازمان اسناد و کتابخانه ملی.
   • دستورالعمل استفاده از برگ های استاندارد حوزه معاینات بالینی مصوب کمیته تخصصی استانداردسازی
    فرم ها .
   • دستورالعمل استفاده از برگ های استاندارد حوزه کمیسیون تخصصی مصوب کمیته تخصصی استانداردسازی فرم ها.
   • دستورالعمل استفاده از برگ گزارش صحنه کشف و معاینه جسد مصوب کمیته تخصصی استانداردسازی
    فرم ها.
   • دستورالعمل مراحل امحای اوراق زاید و انتقال اسناد راکد .

   شماره تماس : 5560800