پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 13۹۹، جهش تولید
   
 
  • اداره کل امور پژوهش

   با توجه به توسعه روزافزون علوم پزشکی قانونی، حوزه پژوهشی تلاش می کند که با اجرای طرح های مختلف پژوهشی، علاوه بر دستیابی به نتایج علمی جدید و نیز ارتقا و بهبود روش های موجود در حوزه های تخصصی بالینی و آزمایشگاهی، بستر مناسبی برای تعامل و همکاری های علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با دانشگاه های علوم پزشکی داخل و خارج از کشور و سایر محافل علمی فراهم نماید.
   اجرای برنامه های ارتقای سطح دانش پزشکان و کارشناسان سازمان در حوزه فعالیت های پژوهشی، برگزاری برنامه ارائه و بررسی مقالات علمی از منظر پژوهشی، سیاست گذاری در حوزه پژوهش، تعیین اولویت های پژوهشی سازمان، تهیه پروپوزال های پژوهشی و ... از اهم وظایف این حوزه است.

   معرفی:

   عنوان: اداره کل امور پژوهشی
   سرپرست: دکتر سید داود میرترابی

   اهم فعالیت‌های حوزه پژوهش:
   • بررسی و کارشناسی طرح‌های پژوهشی
   • تشکیل و نظارت برکمیته‌های پژوهشی استان‌ها
   • ارایه مشاوره به محققین و همکاران محترم داخل و خارج سازمان
   • برگزاری شورای پژوهشی و کمیته‌های تخصصی برای بررسی طرح‌های پژوهشی

   شرح فعالیت‌ها:
   بررسی و کارشناسی طرح‌های پژوهشی:

   یکی از مهم ترین فعالیت های اداره کل امور پژوهشی بررسی و کارشناسی طرح های پژوهشی مرتبط با موضوع پزشکی قانونی براساس اولویت های تعیین شده می باشد. طرح ها پس از کارشناسی و تأیید با همکاری و مشارکت سازمان اجرا می شوند.

   تشکیل و نظارت برکمیته های پژوهشی استان‌ها:
   با توجه به بند چهارم ماده اول قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و در راستای توسعه امر پژوهش، طی جلسات متعدد در معاونت پژوهشی و با حضور کارشناسان مختلف پیش‌نویس آیین‌نامه کمیته‌های پژوهشی استان‌ها تهیه و تدوین شده است. هدف از تشکیل این کمیته‌ها فراهم آوردن زمینه مناسب برای ارایه تسهیلات لازم در تهیه و اجرای طرح‌های تحقیقاتی می‌باشد.کمیته‌های پژوهشی ضمن بررسی اولویت‌های پژوهشی منطقه‌ای به شناسایی پتانسیل‌های پژوهشی منطقه به خصوص نیروی انسانی متخصص و کارآمد می‌پردازند و با ارایه راهکارهای مناسب موجب تقویت انگیزه پژوهشگران در فعالیت‌های تحقیقاتی می‌شوند. پیگیری و نظارت بر روند اجرای طرح‌های تحقیقاتی، ایجاد مدیریت کیفیت خدمات ارایه شده در سطح منطقه، ساماندهی و گردآوری اطلاعات پژوهشی پزشکی قانونی در منطقه و ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی از سایر اهداف تشکیل کمیته‌های فوق است.

   ارایه مشاوره به محققین و همکاران محترم داخل و خارج سازمان:
   یکی از فعالیت‌های اداره کل امور پژوهشی بررسی طرح‌های تحقیقاتی است. در این راستا برخی از مجریان و دست اندرکاران طرح جهت تصحیح پیش‌نویس طرح‌های پژوهشی خود از نظر متدولوژیک به این اداره کل مراجعه می‌کنند و همکاران کارشناس این اداره کل توصیه‌ها و نکات لازم جهت رفع ایرادات طرح را به پژوهشگر ارایه می‌نمایند. در این راستا کارگاه‌های روش تحقیق برای کارشناسان منتخب سازمان برگزار می‌شود. همچنین ساعاتی برای مشاوره متدولوژیک برای تدوین طرح‌های پژوهشی در محل این اداره کل برای مراجعین اختصاص می‌یابد و همچنین کلیه طرح‌های وارد شده به مدیریت پژوهشی توسط کارشناس متودولوژی این حوزه بررسی و ایرادات طرح‌ها به پژوهشگر منعکس می‌گردد تا نسبت به اصلاح آنها اقدام نمایند.

   شماره تماس: 55890703