پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • ستاد کشوری مدیریت بحران

   مدیر ستاد کشوری مدیریت بحران به عنوان جانشین رییس سازمان در حوزه بحران انجام وظیفه می نماید.

   ستاد کشوری مدیریت بحران

   مدیر: دکتر محمدرضا قدیرزاده

   • مدیر ستاد کشوری مدیریت بحران به عنوان جانشین رییس سازمان در حوزه بحران انجام وظیفه می نماید.

   شرح وظایف کلی ستاد کشوری مدیریت بحران

   1. تدوین سیاست ها و برنامه های سازمانی مرتبط با مدیریت جامع بحران و اقدام قانونی جهت تصویب آن.
   2. تنظیم خط مشی ها و سیاست های اجرایی مربوط به مراحل چهار گانه مدیریت بحران و برنامه ریزی جهت ایجاد وامکان استفاده از کلیه توانمندیهای مورد نیاز در طول زمان عملیات .
   3. پیشنهاد وتصویب وظایف دقیق مسئولین واعضاء ستاد، استان ها وشهرستان ها.
   4. اتخاذ تدابیر لازم جهت تصویب ضوابط، مقررات و دستورالعمل های لازم درستاد مدیریت بحران سازمان.
   5. اتخاذ تدابیر لازم جهت تصویب ساختار تشکیلات تفصیلی و رده های ستاد مدیریت بحران سازمان متناسب در استان ها و شهرستان ها، تعیین وظایف کوتاه مدت و درازمدت کلیه اعضاء و نیز تهیه پروتکل ها و فرم های مورد نیاز.
   6. بررسی، تدوین و پیشنهاد سیاست ها و برنامه های آموزشی، پژوهشی، تبلیغاتی، اطلاع رسانی و تمرینی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران.
   7. تقویت زمینه همکاری های داخلی و خارجی، جهت تبادل نظر و استفاده از تجربیات و دانش فنی سایرسازمان ها و کشورها در مراحل چهارگانه مدیریت بحران.
   8. ایجاد هماهنگی و انسجام بین سازمان پزشکی قانونی و سازمان های مرتبط در نظام مدیریت بحران.
   9. مستند سازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها.
   10. برنامه ریزی و هماهنگی جهت آموزش کلیه تشکیلات مردمی و سایر سازمان ها ونهادها با وظایف سازمان پزشکی قانونی در مواقع بحران واطلاع رسانی عمومی به آنها.
   11. هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد سیستم های موثر پیشگیری، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای و بازسازی و بهسازی ساختمان های فرسوده سازمان و روشهای جبران خسارت.
   12. تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح بحران، حالتهای اضطراری و شیوه اعلام بحران ها.
   13. نظارت عالیه و ارزیابی اقدامات انجام شده در خصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران.