پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • بانک ژنتیک ایران

   در راستای اجرای جزء یک بند (ز) ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی با هدف تسهیل و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده ها، قوه قضائیه با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تهیه شناسنامه ژنتیکی از افراد با بهره گیری از نیروهای متخصص و روش ها و تجهیزات کارآمد شد. در سال 1392 دستورالعمل تشکیل بانک هویت ژنتیک ایران توسط ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ شد.

   بانک ژنتیک ایران​

   مدیر: دکتر رضا رئوفیان


   بانک ژنتیک به تشکیلاتی اطلاق می شود که به صورت کشوری و با هدف تعیین هویت، شناسه های ژنتیک و مشخصات فردی و نمونه های انسانی افراد را دریافت، ذخیره سازی و تعیین مطابقت می نماید.


   اهداف کاربردی این بانک در دسته های ذیل تقسیم بندی می شود:


   1. ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ژنتیک در جهت کشف هویت مجرمین
   2. ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ژنتیک در جهت کشف هویت افراد مجهول الهویه
   3. انجام تحقیقات علمی و کاربردی


   بانک ژنتیک مشتمل بر ارکان ذیل است:

   1– رییس هیات مدیره

   2- هیات مدیره

   3-رئیس بانک ژنتیک

   4- تشکیلات اجرائی