پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • تعرفه خدمات سازمان در سال 1401

   بر اساس ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/ ۴ / ۲۷ مجلس شورای اسلامی بدینوسیله هزینه های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

   ماده ۱- سازمان پزشکی قانونی کشور و کلیه ادارات کل، مراکز و شعب تابعه موظفند تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۹ را مطابق تعرفه موضوع ماده ۲ آیین نامه از تاریخ ابلاغ اخذ و به حساببر اساس ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/1372 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله هزینه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
   ماده 1 - سازمان پزشکی قانونی کشور و کلیه ادارات کل، مراکز و شعب تابعه موظفند تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی در سال 1401 را مطابق تعرفه موضوع ماده 2 آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و کلیه آئین‌نامه‌های قبلی ملغی الاثر می‌باشد.
   ماده 2 - سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز به دریافت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی به شرح زیر بوده و موظف است رسید وجوه دریافتی را به مراجعین یا نماینده آنان تحویل نماید. ضمناً هزینه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی که به مراکز خارج از سازمان ارجاع می‌شود، حسب مورد توسط متقاضی به همان مراکز پرداخت می‌گردد.
   ماده 3- در صورت تشخیص سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص افرادی که معسر از پرداخت هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی باشند رییس سازمان و مقامات مجاز از طرف ایشان می‌توانند آنان را از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های مربوطه معاف نمایند.


   ردیف

   شرح

   تعرفه 1401 به ریال

   توضیحات

   حوزه معاینات


   1   صدور نظریه کارشناسی پزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه :

   1.050.000


   - عمومی

   - اختصاصی زنان

   - اختصاصی مردان

   2

   کارشناسی روانپزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه

   1.200.000


   3

   کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و در محدوده شهر

   1.800.000


   4

   کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و خارج از محدوده شهر

   2.180.000


   5

   صدور نظریه کارشناسی پزشکی قانونی برای از کار افتادگی

   -

   در صورتی که از کارافتادگی جسمانی باشد تعرفه 1 و در صورتی که از کارافتادگی روانپزشکی باشد تعرفه 2 و در صورتی که کارشناسی جسمانی و روانپزشکی باشد مجموع تعرفه 1و2 اخذ گردد

   6

   کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین سن

   1.050.000

   ردیف

   شرح

   تعرفه 1401 به ریال

   توضیحات

   7

   کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین نقص عضوی

   -

   در مورد تعرفه به توضیحات ردیف8 مراجعه شود.

   8


   کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش :

   برای مجموع ارش کمتر یا مساوی 1% دیه کامل انسان


   750.000

   ١ - در صورت تعیین نقص عضو فقط تعرفه تعیین شده برای ارش دریافت شود.

   ٢- تعرفه تعیین شده برای ارش ، مستقل از تعرفه های تعیین شده برای ردیف های١ و ٢ است.

   برای مجموع ارش بیش از 1% و کمتر یا مساوی 10 % دیه کامل انسان

   1.000.000

   برای مجموع ارش بیش از 10% و کمتر یا مساوی 25% دیه کامل انسان

   1.100.000

   برای مجموع ارش بیش از 25% و کمتر یا مساوی 50% دیه کامل انسان

   1.600.000

   برای مجموع ارش بیش از 50% و کمتر یا مساوی 100% دیه کامل انسان

   1.900.000

   برای مجموع ارش بیش از 100% دیه کامل انسان

   2.200.000

   9

   کارشناسی پزشکی قانونی در مورد رشد جسمانی و عقلانی

   مجموع تعرفه ردیف 1 و 2 اخذ گردد


   10

   بررسی گواهی استعلاجی کارکنان قوه قضاییه در مراکز معاینات یا کمیسیون پزشکی

   رایگان


   11

   بررسی گواهی استعلاجی پرسنل سایر سازمان­ها و ادارات

   430.000


   12

   کارشناسی صحت مزاج جهت استخدام

   مجموع تعرفه معاینات و آزمایش‌های انجام شده اخذ گردد


   13

   کارشناسی تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه

   رایگان


   14

   عکس برداری (فتوگرافی ) از افراد جهت تشکیل پرونده

   رایگان


   15

   رادیوگرافی های مختلف

   بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان


   16

   تفسیر کلیشه های رادیوگرافی مجزای یک ناحیه توسط رادیولوژیست

   رایگان


   17

   صرف اعلام نتیجه به مرجع استعلام کننده در خصوص آزمایش هایی که در مراکز پزشکی قانونی انجام نمی‌شود.

   100,000

   چنانچه آزمایشی در بیرون از مراکز پزشکی قانونی انجام و جهت اعلام به مرجع نیاز به اظهار نظرکارشناسی داشت، لازم است فقط « تعرفه کارشناسی مربوطه» دریافت شود. در غیر اینصورت لازم است تعرفه 100.000 ریال دریافت گردد.
   ردیف

   شرح

   تعرفه 1401 به ریال

   توضیحات

   حوزه تشریح

   18

   کاور جسد

   600.000


   19

   معاینه جسد و صدور جواز دفن

   1.700.000


   20

   نگهداری جسد در سردخانه برای هر شبانه روز

   رایگان

   در صورت درخواست شخصی یا عدم تحویل گرفتن جسد، علی رغم آماده بودن، جهت نگهداری آن هرشب 1.500.000 ریال دریافت ‌گردد.

   21

   مومیایی کردن جسد

   100.000.000

   مومیایی کردن اجساد جهت اتباع کشور عراق و افغانستان به میزان 70.000.000 ریال تعیین می‌گردد.

   22

   صدور گواهی پزشکی قانونی جهت انتقال جسد به خارج از کشور بدون انجام مومیایی

   1.150.000


   23

   صدور گواهی فوت اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی

   رایگان


   24

   اعلام نظر کارشناسی درخصوص علت فوت اجسادی که جواز دفن آنها در پزشکی قانونی صادر نگردیده است

   700.000

   در صورت ارجاع به کمیسیون مابه‌التفاوت تعرفه کمیسیون دریافت گردد.

   25

   گرافی از جسد

   بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان

   حداکثر مبلغ دریافتی 2.000.000 ریال تعیین می‌گردد.

   26

   کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین ارش صدمات غیرمسری در فوت

   -

   مطابق تعرفه‌های ردیف 8 دریافت گردد.

   حوزه آزمایشگاه

   27

   آزمایش کامل ادرار در مراجعین سرپایی

   25.000


   28

   بیوشیمی ادرار به صورت تک درخواستی سرپایی(خون در ادرار، پروتئین در ادرار و ..)

   20.000


   29

   اندازه گیری هر یک از فلزات سنگین به ازای هر نمونه

   300.000


   30

   تجسس و تعیین نوع مواد مخدر در ادرار در مراجعین

   940.000


   31

   تجسس و تعیین ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامینی در ادرار مراجعین

   1.150.000


   32

   اندازه گیری الکل در هوای تنفسی

   670.000


   33

   اندازه گیری الکل در نمونه های غیر زیستی به ازای هر نمونه و یا در خون (مراجعین سرپایی)

   950,000


   34

   تعیین نوع مواد مخدر ، ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامینی در نمونه های غیر زیستی به ازای هر نمونه

   1,200,000


   35

   جستجو و تعیین مقدار هر یک از داروها و سموم معین در نمونه‌های اخذ شده‌ازافراد زنده به تفکیک در هرنمونه

   450,000


   36

   آزمایش کامل سم‌شناسی از مواد خوراکی و غذایی به ازای هرنمونه

   600,000


   37

   آزمایش دارو و مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت

   1,400,000


   38

   آنالیز کربوکسی‌هموگلوبین در خون

   390,000


   ردیف

   شرح

   تعرفه 1401 به ریال

   توضیحات

   39

   بررسی سم شناسی در اجساد به ازای هر نمونه ارسالی به‌آزمایشگاه

   500,000

   حداکثر مبلغ دریافتی 2.000.000 ریال تعیین می‌گردد.

   40

   بررسی آسیب شناسی در اجساد به ازای هر نمونه

   500,000

   حداکثر مبلغ دریافتی 2.000.000 ریال تعیین می‌گردد.

   41

   بررسی میکروسکوپی ظاهری موها

   180,000


   42

   تعیین منشأ انسانی لکه خون به ازای هر نمونه

   250,000

   حداکثر مبلغ دریافتی در هر پرونده1.500.000ریال تعیین می‌گردد.

   43

   تجسس و تعیین ماهیت انواع لکه در البسه و سواپ ها در مراجعین سرپایی یا اجساد به ازای هر نمونه

   200,000

   حداکثر مبلغ دریافتی در هر پرونده2.000.000ریال تعیین می‌گردد.

   44

   تعیین گروه خونی اصلی و RH در مراجعین سرپایی و لکه ها به ازای هر نمونه

   90,000


   45

   اسپرموگرام

   60,000


   46

   RPR

   50,000


   47

   β .H CG به روش الایزا

   450,000


   48

   انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی STR مولکول DNA به ازای هر نفر

   3,900,000


   49

   انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی DNA میتوکندری به ازای هر نفر

   4,300,000


   50

   انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی YSTR به ازای هر نفر

   4,800,000


   51

   انجام آزمایش DNA TYPING به روش بررسی XSTR به ازای هر نفر

   4,800,000


   52

   تفسیر نتایج آزمایش ژنتیک و اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی به ازای هر پرونده

   700,000


   53

   انجام آزمایش DNA TYPING بر روی نمونه­های (استخوان،دندان،مو،بافت و...) به ازای هر نمونه

   6,000,000


   54

   انجام آزمایش DNA TYPING بر روی مدارک ارسالی (شامل البسه،اشیاء،سواپ و آلات قتاله) به ازای هر نمونه

   4,800,000


   55

   انجام آزمایش DNA TYPING بر روی بافت بلوک پارافین به ازای هر قطعه

   5,500,000


   56

   تعیین توالی نوکلئوتیدها در هر نمونه (محصول PCR)

   1,500,000


   57

   انجام سایر آزمایش­های مختلف

   بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان

   ردیف

   شرح

   تعرفه 1401 به ریال

   توضیحات


   حوزه کمیسیون

   58

   کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی (در مرکز استان یا شهرستان)

   3.900.000

   لازم به ذکر است پرونده کمیسیون سقط در بخش معاینات به صورت رایگان تشکیل و انجام می‌گردد و در صورت صدور مجوز جهت انجام سقط، 50% تعرفه کمیسیون اخذ می‌گردد.

   59

   کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مجدد (در مرکز استان)

   4.700.000


   60

   کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مرکزی (در تهران)

   5.600.000


   در مواردی که تعرفه اولیه کارشناسی دریافت گردیده و بنا به تشخیص پزشکی قانونی پرونده به کمیسیون پزشکی ارسال می‌گردد، مابه التفاوت تعرفه کمیسیون وتعرفه کارشناسی اولیه اخذ گردد.

   61

   حق ثبت نام شرکت در سمینار داخلی و خارجی

   بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان


   62

   حق اشتراک شبکه اطلاع رسانی

   بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان


   63

   خدمات آموزشی و پژوهشی

   بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان
   محسنی اژه‌ای

   رییس قوه قضائیه


   فایل پیوست