پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
    • راهبرد مشارکت سازمان

      طبق بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره1127128 مورخ 28/12/1395، شهروندان حق دارند تا بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستوالعمل‌ها، سیاست‌ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند، لذا خواهشمند است با در نظر گرفتن محرمانگی اسناد و سلسله مراتب اداری، دستور فرمایید قبل از تصویب نهایی بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستوالعمل‌ها و.. ابتدا از طریق وب‌سایت‌های استانی پیش‌نویس آنها در معرض نقد عموم قرار داده شود تا مراجعین از این طریق در خصوص موارد مذکور انتقادات، پیشنهادات و نظرات سازنده خود را اعلام نمایند. سپس با اعمال نظرات مثبت مردمی در خصوص موارد فوق، آنها را مصوب نمایید تا در بهبود ارائه خدمات سازمانی لحاظ گردد.