• بازدید دکتر مسجدی ازپزشکی قانونی استان اردبیل
   بازدید دکتر مسجدی ازپزشکی قانونی استان اردبیل
   تعداد آیتم ها: 28          آخرین به روز رسانی: 1398/05/28          تعداد بازدید: 957
   دکتر مسجدی در تاریخ 20 مرداد 1398 از ساختمان پزشکی قانونی استان اردبیل بازدید کردند.
     
  • طبقه بندی ها