پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی ابلاغ شد

   تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی ابلاغ شد

   رییس قوه قضائیه آیین نامه تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی در سال جدید را ابلاغ کرد.

   رییس قوه قضائیه آیین نامه تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی شامل تعرفه های حوزه معاینات، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون را در سال جدید به منظور اعمال از تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه 1390 ابلاغ کرد.
   تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی هر ساله با در نظر گرفتن تعرفه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و طبق ماده سه قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و آیین نامه اجرایی ماده 8 همین قانون، بعد از تأیید رئیس قوه قضائیه به منظور عملی شدن به ادارات کل استان ها و مراکز ابلاغ می شود.
   با ابلاغ آیین نامه تعرفه های جدید، سازمان پزشکی قانونی کشور و کلیه ادارات کل، مراکز و شعبه های تابعه، موظف اند تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی در سال 1390 را مطابق تعرفه های جدید، از تاریخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و همچنین همه آیین نامه های قبلی ملغی الاثر هستند.

   ردیف

   شرح

   تعـرفـه (به ریال)

   توضیحات

   حوزه معاینات

   1

   کارشناسی پزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه :

   - عمومی

   - اختصاصی زنان

   - اختصاصی مردان

   000/100

    

   2

   کارشناسی روانپزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه

   000/100

    

   3

   تشکیل پرونده و کارشناسی سقط جنین درمانی

   000/200

    

   4

   کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و در محدوده شهر

   000/400

    

   5

   کارشناسی پزشکی قانونی بر بالین بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و خارج از محدوده شهر

   000/550

    

   6

   کارشناسی پزشکی قانونی برای از کار افتادگی

   000/200

    

   7

   کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین سن

   000/200

    

   8

   کارشناس پزشکی قانونی برای تعیین نقص عضوی

   000/200

   در خصوص آخرین گواهی در صورتیکه فرد تعرفه کارشناسی پزشکی قانونی ، کارشناسی روانپزشکی
   (ردیف 1 و 2 ) را پرداخت نموده باشد مابه التفاوت تعرفه نقص عضو و کارشناسی فوق الذکر اخذ گردد.   ردیف

   شرح

   تعـرفـه

   (به ریال)

   توضیحات

   9

   کارشناس پزشکی قانونی برای تعیین ارش :

   برای ارش کمتر از 1% دیه کامل انسان

    

   -

   درخصوص آخرین گواهی در صورتیکه فرد تعرفه کارشناسی پزشکی قانونی ، کارشناسی روانپزشکی ( ردیف 1 و 2 )  یا کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین نقص عضوی( ردیف 8 ) را پرداخت نموده باشد مابه التفاوت تعرفه ارش و کارشناسی فوق الذکر اخذ گردد.

   برای مجموع ارش 1 تا 10 %  دیه کامل انسان

   000/240

   برای مجموع ارش بیش از 10% و کمتر یا مساوی 25% دیه کامل انسان

   000/300

   برای مجموع ارش بیش از 25% و کمتر یا مساوی 50% دیه کامل انسان

   000/380

   برای مجموع ارش بیش از 50% و کمتر یا مساوی 100% دیه کامل انسان

   000/450

   برای مجموع ارش بیش از 100% دیه کامل انسان

   000/500

   10

   کارشناسی پزشکی قانونی در مورد رشد جسمانی و عقلانی

   مجموع تعرفه ردیف 1 و 2

    

   11

   بررسی گواهی استعلاجی کارکنان قوه قضاییه در مراکز معاینات یا کمیسیون پزشکی

   رایگان

    

   12

   بررسی گواهی استعلاجی پرسنل سایر سازمان ها و ادارات

   000/70

    

   13

   کارشناسی صحت مزاج جهت استخدام

   مجموع تعرفه معاینات و آزمایش های انجام شده

    

   14

   کارشناسی تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه

   000/70

    

   15

   عکس برداری (فتوگرافی ) با رایانه از افراد

   رایگان

    

   16

   رادیوگرافی های مختلف

   بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت  و درمان

    

   17

   تفسیر کلیشه های رادیوگرافی مجزای یک ناحیه

   000/15

   به ازای افزایش هر ناحیه 000/6 ریال اضافه شود تا سقف 000/30 ریال

   18

   تشکیل پرونده و اعلام نظر کارشناسی در مورد روانپزشکی، اختصاصی زنان و یا آزمایش ها و موارد مشابه  که در مراکز پزشکی قانونی انجام نمی شود

   000/35

   در صورتی که در استعلام انجام شده این موارد همراه با سایر اقداماتی باشد که در سازمان انجام می شود، هزینه دریافت نمی شود.


   ردیف

   شرح

   تعـرفـه

   (به ریال)

   توضیحات

   حوزه تشریح

   19

   کاور جسد

   000/75

    

   20

   معاینه جسد و صدور جواز دفن

   000/200

    

   21

   نگهداری جسد در سردخانه برای هر شبانه روز

   رایگان

   در صورت درخواست شخصی

   000/200 ریال

   22

   حمل جسد از صحنه فوت به پزشکی قانونی

   000/150

    

   23

   مومیایی کردن جسد و تهیه ملزومات مربوط برای آماده سازی و انتقال جسد

   000/000/7

    

   24

   صدور گواهی فوت اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی

   رایگان

    

   25

   اعلام نظر کارشناسی درخصوص علت فوت اجسادی که جواز دفن آنها در پزشکی قانونی صادر نگردیده است

   000/200

   در صورت نیاز به ارجاع به کمیسیون مابه التفاوت تعرفه کمیسیون دریافت گردد

   26

   گرافی از جسد

   رایگان

    

   حوزه آزمایشگاه

   27

   آزمایش کامل ادرار در مراجعین سرپایی

   000/15

    

   28

   بیوشیمی ادرار به صورت تک درخواستی سرپایی(خون در ادرار، پروتئین در ادرار و ... )

   000/10

    

   29

   اندازه گیری هر یک از فلزات سنگین در مایعات بدن

   000/50

    

   30

   تجسس و تعیین نوع مواد مخدر  در ادرار در مراجعین

   000/110

    

   31

   تجسس و تعیین  ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامینی در ادرار مراجعین

   000/110

    

   32

   اندازه گیری الکل در هوای تنفسی

   000/50

    

   33

   اندازه گیری الکل در خون و نمونه های غیر بیولوژیک به ازای هر نمونه در مراجعین سرپایی

   000/80

    

   34

   تعیین نوع مواد مخدر ، ترکیبات آمفتامین و شبه آمفتامینی در نمونه های غیر زیستی به ازای هر نمونه

   000/110

    

   35

   تعیین درصد خلوص مواد مخدر در نمونه ارسالی به ازای هر نمونه

   000/800/2

    

   36

   جستجو و تعیین مقدار هر یک از داروها و سموم معین در نمونه های بیولوژیک افراد زنده به تفکیک در هر نمونه

   000/150

    

   37

   آزمایش کامل سم شناسی از مواد خوراکی و غذایی به ازای هر نمونه

   000/280

    

   38

   آزمایش دارو و مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت

   000/350

    

   39 تعیین CO در خون جسد  000/70    
   40 بررسی سم شناسی دراجساد به ازای هر نمونه ارسالی به آزمایشگاه  000/70  حداکثر مبلغ دریافتی 000/210 ریال 
   41 نمونه برداری از آثار موجود در صحنه  000/250   
   42  بررسی آسیب شناسی در اجساد به ازای هر نمونه 000/70   حداکثر مبلغ دریافتی 000/210 ریال
   43  تجسس اسپرم در جسد به ازای هر نمونه 000/30   
   44 عیین گروه خونی جسد  000/30   
   45 تعیین گروه خون لکه 000/90   
   46 تجسس اسپرم در البسه و سواپها در مراجعین سرپایی  000/100   
   47  تعیین گروه خونی اصلی و RH در مراجعین سرپایی 000/20   
   48 بررسی ابوت از طریق گروه خونی برای هر نفر  000/250   
   49 بررسی HLA Typing کلاس II  000/270   
   50 استفاده از PCR برای تشخیص آلل های هر گروه از HLA کلاس II هر یک به تنهایی  000/130   
   51 اسپرموگرام  000/25   
   52 RPR   000/15   
   53  به روش الایزا  000/90   
   54 انجام آزمایش  DNA TYPING به روش بررسی   STR مولکول DNA به ازای هر نفر  000/900   
   55  انجام آزمایش  DNA TYPING به روش بررسی   DNA میتوکندری به ازای هر نفر 000/100/1   
   56  انجام آزمایش DNA TYPING  به روش بررسی YSTR به ازای هر نفر  000/100/1  
   57 تفسیر آزمایش نتایج  ژنتیک و اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی به ازای هر پرونده  000/200   
   58  انجام آزمایش DNA TYPING بر روی  نمونه های (استخوان،دندان،مو،بافت و...)به ازای هر نمونه 000/300/1   
   59  انجام آزمایش DNA TYPING بر روی مدارک ارسالی (شامل البسه،اشیاء،سواپ و آلات قتاله) به ازای هر نمونه 000/300/1   
   60  انجام آزمایش DNA TYPING بر روی بافت بلوک پارافین به ازای هر قطعه 000/300/1   
    61  تعیین توالی نوکئوتیدها در هر نمونه  000/650  
    62  انجام سایر آزمایش های مختلف  بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت درمان  
    
    حوزه کمیسیون  
   63 کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی ( در مرکز استان یا شهرستان)  000/700   
   64 کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مجدد (در مرکز استان) 000/000/1  
   65 کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مرکزی (در تهران) 000/300/1  
     در مواردی که تعرفه اولیه کارشناسی دریافت گردیده و بنا به تشخیص پزشکی قانونی پرونده به کمیسیون پزشکـی ارســـال می گردد مابه التفاوت تعرفه کمیسیون و تعرفه کارشناسی اولیه اخذ گردد.    
    
    سایر موارد  
   66 حق ثبت نام شرکت در سمینار داخلی و خارجی ر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان  
   67 حق اشتراک شبکه اطلاع رسانی بر اساس تعرفه وزارت ارتباطات و   فن¬آوری اطلاعات  
   68 خدمات آموزشی و پژوهشی بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان  
   69 آبونمان مجله علمی 000/65  
                                                                                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: