پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  •  
  • فهرست پرسش های اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

   نحوه اعلام شکایت به چه صورتی می باشد ؟

   شما می توانید شکواییه خود را از طریق مراجعه به قسمت شکایات در سایت سازمان پزشکی قانونی کشور به آدرس LMO.IR ثبت و کد پیگیری دریافت نمایید.

   اداره شما به چه اعتراضاتی رسیدگی میکند ؟

   کلیه شکایات در خصوص عملکرد واحد ها و پرسنل ، امکانات ، صدور گواهی خلاف واقعیت ، تخلفات اداری ، تخلفات مالی ، شکایات پرسنلی و اداری و .... در حیطه پزشکی قانونی کشور

   در صورت اعتراض به گواهی پزشکی قانونی چه کاری می بایست انجام دهم ؟

   شما می توانید هم از طریق مرجع قضایی اعتراض خود را پیگیری نموده و هم شکایتی کتبی به واحد ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان تسلیم نمایید.

   آیا امکان شکایت از پزشکان و یا کادر درمان به علت قصور ، دریافت هزینه مازاد و دیگر تخلفات از طریق این سایت وجود دارد؟

   خیر ، جهت شکایت از کادر پزشکی می بایست به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه نموده و در صورت صلاحدید آن مرجع پس از اخذ معرفی نامه امکان مراجعه به مراکز پزشکی قانونی مقدور می باشد .

   در صورت وجود نارضایتی از عملکرد واحدها و یا اعتراض به گواهی های صادره چگونه می توانم اعتراض خود را پیگیری نمایم؟

   شما می توانید هم از طریق مرجع قضایی اعتراض خود را پیگیری نموده و هم شکایتی کتبی به واحد ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان تسلیم نمایید.

   در صورت بروز مشکلات پرسنلی و اداری آیا می توانم از طریق آن واحد مشکل خود را پیگیری نمایم؟

   بله این واحد در حیطه وظایف خود، مشکلات پرسنلی و اداری، کارکنان را نیز مورد بررسی و پیگیری قرار می دهد.