•  
  • بیشترین سوالات پرسیده شده

   اصلاحیه های بودجه در چه مقاطعی و به چه علتی صورت می گیرد؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۹:۱۲

   اصلاحیه بودجه در پایان سال به دلیل کسری بودجه در یک برنامه یا فعالیت و مازاد در برنامه یا فعالیت دیگر صورت می گیرد.

   آیا عمده کار پزشکی قانونی بر روی اجساد انجام می شود؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۹:۰۸

   حدود 5 در صد ازکل کار سازمان مربوط به فوتی‌هاست و بخش عمده کار سازمان در بخش معاینات بالینی(سرپایی) و آزمایشگاه انجام می‌شود.

   تفاوت گواهی فوت و جواز دفن در چیست؟

   ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۵:۳۰

   تعریف گواهی فوت: گواهی مبنی بر تأیید فوت فرد و عدم امکان بازگشت وی به حیات بوده و مجوزی برای دفن جسد نمی باشد. تعریف جواز دفن: برگه ای است که توسط پزشک بر اساس مقررات مربوط به تنظیم گردیده و به اعتبار آن دفن جسد مجاز می باشد.

   صدور یا عدم صدور گواهی فوت جهت اتباع غیر ایرانی و افاغنه توسط پزشکان بخش دولتی و خصوصی به چه صورت است؟

   ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۴:۳۶

   در این خصوص فرقی بین مرگ اتباع ایرانی و خارجی وجود ندارد چنانچه مرگ طبیعی بوده و شاکی نداشته باشد صدور جواز دفن توسط پزشک معالج یا پزشک معتمد کافی است. اما در مورد مرگ های مشکوک یا غیرطبیعی یا شکایت افراد ذیصلاح اعزام آنها اعم از اتباع ایرانی و خارجی به پزشکی قانونی از طریق مراجع قضایی و انتظامی ضرورت دارد.