پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   11پزشکی قانونی شهرستان شیروانخراسان شمالی / شیروانکد مرکز: 1240مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالیمسئول مرکز: دکتر روح الله متدین طوسیآدرس: آدرس: شیروان ــ خیابان کاشانی- کاشانی 3 کد پستی: 9461617166تلفن: 36233005
   - 058
   نمابر: 36233007
   پزشکی قانونی شهرستان شیروان
   12پزشکی قانونی شهرستان راز (وحدت)خراسان شمالی / رازکد مرکز: 1236مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالیمسئول مرکز: دکتر حسین کاظمیانآدرس: آدرس: وحدت (راز) ــ خیابان امام خمینی- دادگستری رازکد پستی: 9456115435تلفن: 32624695
   - 058
   نمابر: 32624695
   پزشکی قانونی شهرستان راز (وحدت)
   13پزشکی قانونی شهرستان جاجرمخراسان شمالی / جاجرمکد مرکز: 1232مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالیمسئول مرکز: دکتر علی‌اصغر رضائیانآدرس: آدرس: جاجرم ــ دوشنبه بازار-شورای حل اختلاف جاجرمکد پستی: 9441948115تلفن: 32273989
   - 058
   پزشکی قانونی شهرستان جاجرم
   14پزشکی قانونی شهرستان اسفراینخراسان شمالی / اسفراینکد مرکز: 1225مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالیمسئول مرکز: دکتر علی کمایستانیآدرس: آدرس: اسفراین ــ خیابان امام خمینی-جنب شورای حل اختلافتلفن: 37233922
   - 058
   پزشکی قانونی شهرستان اسفراین
   15پزشکی قانونی شهرستان مینودشتگلستان / مینودشتکد مرکز: 1221مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر مسعود مرجانیآدرس: آدرس: مینودشت ، خ پاسداران ، انتهای خیابان جمهوریکد پستی: 3984749816تلفن: 35220944
   - 017
   نمابر: 35220944
   پزشکی قانونی شهرستان مینودشت
   16پزشکی قانونی شهرستان گنبدکاووسگلستان / گنبدکاووسکد مرکز: 1218مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر مهدی مفیدیآدرس: آدرس: گنبد کاووس - خ 17 شهریورکد پستی: 4971846349تلفن: 33383140
   - 017
   نمابر: 33383140
   پزشکی قانونی شهرستان گنبدکاووس
   17پزشکی قانونی شهرستان گرگانگلستان / گرگانکد مرکز: 1216مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر فرحناز خسرویآدرس: آدرس: گرگان - کوی جوادیه - خیابان شهید پور بدری سومکد پستی: 4913764567تلفن: 32626430
   - 017
   نمابر: 32626430
   پزشکی قانونی شهرستان گرگان
   18پزشکی قانونی شهرستان کلالهگلستان / کلالهکد مرکز: 1214مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر آرش شمالیآدرس: آدرس: کلاله - شهرک 50 - دستگاهکد پستی: 3944349917تلفن: 35421700
   - 017
   نمابر: 35449193
   پزشکی قانونی شهرستان کلاله
   19پزشکی قانونی شهرستان علی آبادگلستان / علی آباد کتولکد مرکز: 1210مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر حسین ربانیآدرس: آدرس: علی آباد کتول - کمربندی - ابتدای خیابان مهدیهکد پستی: 1714449417تلفن: 34220913
   - 017
   نمابر: 34220913
   پزشکی قانونی شهرستان علی آباد
   20پزشکی قانونی شهرستان بندرترکمنگلستان / بندرترکمنکد مرکز: 1200مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر علی اکبر خاندوزیآدرس: آدرس: بندرترکمن - جنب سپاه پاسدارانتلفن: 34429919
   - 017
   نمابر: 34429919
   پزشکی قانونی شهرستان بندرترکمن
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز