پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   21پزشکی قانونی شهرستان آق‌ قلاگلستان / آق قلاکد مرکز: 1199مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر عبدالقاسم رحمانی رستمیآدرس: آدرس: آق قلا ، خ شهید رجائی ، کوچه آیت ، مجتمع درمانگاه امان محمدیکد پستی: 3434549316تلفن: 34527766
   - 017
   نمابر: 34527388
   پزشکی قانونی شهرستان آق‌ قلا
   22پزشکی قانونی شهرستان تاکستانقزوین / تاکستانکد مرکز: 1180مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان قزوینمسئول مرکز: دکتر محمد درستکارآدرس: آدرس: بلوار امام خمینی(ره)- کوچه جنب بانک مسکنکد پستی: 3481913957تلفن: 35244151
   - 028
   نمابر: 35228172
   پزشکی قانونی شهرستان تاکستان
   23پزشکی قانونی شهرستان بویین زهراقزوین / بوئین زهراکد مرکز: 1178مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان قزوینمسئول مرکز: دکتر مقصود دریابارآدرس: آدرس: بلوار امام (ره) - خیابان معلم غربی- نبش کوچه شهید محمدحسین صالحیکد پستی: 3451935579تلفن: 34227171
   - 028
   نمابر: 34227171
   پزشکی قانونی شهرستان بویین زهرا
   24پزشکی قانونی شهرستان آبیکقزوین / آبیککد مرکز: 1176مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان قزوینمسئول مرکز: دکتر سعید باباییآدرس: آدرس: جاده قدیم آبیک - نرسیده به فلکه اول -ابتدای شهرک قدس-جنب اداره آگاهیکد پستی: 3441683778تلفن: 32894888
   - 028
   نمابر: 32894888
   پزشکی قانونی شهرستان آبیک
   25پزشکی قانونی شهرستان نیراردبیل / نیرکد مرکز: 1162مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اردبیلمسئول مرکز: دکتر فرید خلیل زادآدرس: شهرستان نیر ، ساختمان شورای حل اختلاف واقع در محل دادگستری شهرستان نیرتلفن: 32284447 - 045نمابر: 32284447پزشکی قانونی شهرستان نیر
   26پزشکی قانونی شهرستان لاهروداردبیل / لاهرودکد مرکز: 1158مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اردبیلمسئول مرکز: دکتر ابراهیم ترابیآدرس: مشگین شهر: ساختمان پزشکان خیام ، طبقه دوم داروخانه دکتر میکائیلی ، مطب شخصی دکتر ترابیکد پستی: 5661843337تلفن: 32529575
   - 045
   نمابر: 32529575
   پزشکی قانونی شهرستان لاهرود
   27پزشکی قانونی شهرستان گرمیاردبیل / گرمیکد مرکز: 1156مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اردبیلمسئول مرکز: دکتر معصوم شریفیآدرس: آدرس: گرمی ، شهرک ولی عصر(عج) ، جنب دانشگاه آزاد اسلامی ، پزشکی قانونی شهرستان گرمیکد پستی: 5651847936تلفن: 32639815 - 045نمابر: 32639815پزشکی قانونی شهرستان گرمی
   28پزشکی قانونی شهرستان خلخالاردبیل / خلخالکد مرکز: 1148مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اردبیلمسئول مرکز: دکتر غلامرضا غفاریآدرس: خلخال ، جاده اردبیل به سمت کوثر ، روبروی CNG ، پزشکی قانونی شهرستان خلخال -کد پستی: 5681169555تلفن: 32432222
   - 045
   نمابر: 32432222
   پزشکی قانونی شهرستان خلخال
   29پزشکی قانونی شهرستان وارمینتهران / ورامینکد مرکز: 1138مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان تهرانمسئول مرکز: دکتر مهدی تاجیکآدرس: آدرس: ورامین - میدان امام انتهای خیابان طالقانی
   کد پستی: 3371797595تلفن: 36254168
   - 021
   نمابر: 36254169
   پزشکی قانونی شهرستان وارمین
   30پزشکی قانونی شهرستان ورامینتهران / ورامینکد مرکز: 1138مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان تهرانمسئول مرکز: دکتر مهدی تاجیکآدرس: ورامین - میدان امام انتهای خیابان طالقانیکد پستی: 3371797595تلفن: 36254168 - 021نمابر: 36254169پزشکی قانونی شهرستان ورامین
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز