پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • نقشه کشور
   البرز آذربایجان غربی اردبیل اصفهان گیلان مازندران گلستان خراسان شمالی خراسان رضوی خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان کردستان زنجان قزوین همدان کرمانشاه ایلام لرستان مرکزی تهران سمنان قم خوزستان چهارمحال و بختیاری کهکیلویه و بویر احمد یزد فارس کرمان هرمزگان آذربایجان شرقی بوشهر
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   311پزشکی قانونی شهرستان فرمهینمرکزی / فرمهینکد مرکز: 785مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مرکزیآدرس: آدرس: مرکز فرمهین فعال نیستفعالپزشکی قانونی شهرستان فرمهین
   312پزشکی قانونی شهرستان محلاتمرکزی / محلاتکد مرکز: 790مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان مرکزیمسئول مرکز: دکتر ناصر محمدی زادهآدرس: آدرس: محلات-خیابان 15 خرداد - محل دادگستری سابقکد پستی: 3781863169تلفن: 43241060
   - 086
   نمابر: 43241060
   فعالپزشکی قانونی شهرستان محلات
   313پزشکی قانونی شهرستان بستکهرمزگان / بستککد مرکز: 1059مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر حسن مدنیآدرس: آدرس: بستک- بلوار امام خمینی(ره)- جنب بانک ملیکد پستی: 7961633169تلفن: 44323939 - 076نمابر: 44323939ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰فعالپزشکی قانونی شهرستان بستک
   314اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگانهرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 29مسئول مرکز: مدیرکل: دکتر سید جواد میرهادیآدرس: آدرس: بندرعباس- کوی خلیج فارس -خیابان نوروز- جنب مدرسه نور –اداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگانکد پستی: 7914914815تلفن: 33750128 - 076نمابر: 33750162پست الکترونیک: hr@lmo.irساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰فعالاداره کل پزشکی قانونی استان هرمزگان
   315پزشکی قانونی شهرستان رودانهرمزگان / رودانکد مرکز: 60مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر غلامعلی خجندیآدرس: آدرس: رودان- بلوار امام خمینی(ره)- جنب اداره منابع آبکد پستی: 7991663491تلفن: 42883277 - 076نمابر: 42883277ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰فعالپزشکی قانونی شهرستان رودان
   316پزشکی قانونی شهرستان سیریکهرمزگان / سیریککد مرکز: 1081مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتراسماعیل علی آبادیآدرس: آدرس:سیریک -میدان ناخدا- روبروی بانک کشاورزی-اداره پزشکی قانونی شهرستان سیریککد پستی: 7946116195تلفن: 42374848 - 076نمابر: 42374848ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰فعالپزشکی قانونی شهرستان سیریک
   317پزشکی قانونی شهرستان قشمهرمزگان / قشمکد مرکز: 1084مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر محمدرضا اسلامیآدرس: آدرس: قشم- میدان حافظ-خیابان حافظ- سایت سمن- جنب جامعه المصطفی (ص) العالمیهکد پستی: 7951614165تلفن: 35244777 - 076نمابر: 35244777ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰فعالپزشکی قانونی شهرستان قشم
   318پزشکی قانونی شهرستان کیشهرمزگان / کیشکد مرکز: 1088مرکز ناظر: مسئول مرکز: کارمند: آقای سیدمحمد میرنظریآدرس: آدرس: کیش منطقه صفین- جنب کمیته امام خمینی (ره)کد پستی: 7941644645تلفن همراه: 09112347351ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰غیر فعالپزشکی قانونی شهرستان کیش
   319پزشکی قانونی شهرستان مینابهرمزگان / مینابکد مرکز: 1093مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر سیدعبداله هاشمیآدرس: آدرس: میناب- بلوار دانشگاه -جنب بوستان دانشجوکد پستی: 7981633890تلفن: 42217545 - 076نمابر: 42217545ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰فعالپزشکی قانونی شهرستان میناب
   320پزشکی قانونی شهرستان اسدآبادهمدان / اسد آبادکد مرکز: 61مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان همدانمسئول مرکز: مسعود مهرابیآدرس: آدرس: اسد آباد- چهار راه رسالتتلفن: 33126800
   - 081
   نمابر: 33122101
   فعالپزشکی قانونی شهرستان اسدآباد
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز