پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • نقشه کشور
   البرز آذربایجان غربی اردبیل اصفهان گیلان مازندران گلستان خراسان شمالی خراسان رضوی خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان کردستان زنجان قزوین همدان کرمانشاه ایلام لرستان مرکزی تهران سمنان قم خوزستان چهارمحال و بختیاری کهکیلویه و بویر احمد یزد فارس کرمان هرمزگان آذربایجان شرقی بوشهر
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   41پزشکی قانونی شهرستان گرمیاردبیل / گرمیکد مرکز: 1156مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر وحید باقریآدرس: آدرس: گرمی ، شهرک ولی عصر(عج) ، جنب دانشگاه آزاد اسلامی ، پزشکی قانونی شهرستان گرمیکد پستی: 5651847936تلفن: 32639815 - 045نمابر: 32639815ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰فعالپزشکی قانونی شهرستان گرمی
   42پزشکی قانونی شهر گیویاردبیل / گیوئکد مرکز: 1157مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر زهرا ثابت قدمآدرس: شهر گیوی - ساختمان دادگستریکد پستی: 5685131965تلفن: 32923387 - 045ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰فعالپزشکی قانونی شهر گیوی
   43پزشکی قانونی شهرستان آران و بیدگلاصفهان / آران وبیدگلکد مرکز: 110مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر نرجس فیروزیآدرس: آدرس: آران و بیدگل ــ خیابان جمهوری اسلامی- سایت اداری آران و بیدگل- بلوار شهدای اصنافکد پستی: 8741663450تلفن: 54752350 - 031نمابر: 54752350ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰فعالپزشکی قانونی شهرستان آران و بیدگل
   44پزشکی قانونی شهرستان اردستاناصفهان / اردستانکد مرکز: 103مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر یوسف قربانیآدرس: آدرس: اردستان ــ میدان مدرس- بلوار دانشجو- جنب پارک اداریکد پستی: 8381917492تلفن: 54248900 - 031نمابر: 54248900ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰فعالپزشکی قانونی شهرستان اردستان
   45اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 5مسئول مرکز: مدیر کل: دکتر منصور فیروزبختآدرس: اصفهان -آدرس: اصفهان – فلکه فیضکد پستی: 8165875735تلفن: 36619501-3 - 031نمابر: 36616310پست الکترونیک: es@lmo.irساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰فعالاداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان
   46پزشکی قانونی شهرستان اصفهان(واحد شمال)اصفهان / اصفهانکد مرکز: 106مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر زهرا جهان بینآدرس: اصفهان- خیابان جابر انصاری- بعد از چهار راه ابونعیمکد پستی: 8196844851تلفن: 34440400 - 031نمابر: 34440400ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰فعالپزشکی قانونی شهرستان اصفهان(واحد شمال)
   47پزشکی قانونی شهرستان بوئین و میاندشتاصفهان / بویین ومیاندشتکد مرکز: 119مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر مهرداد شاهین ورنوسفادرانیآدرس: بوئین و میاندشت- خیابان ولی عصر- جنب کلینیک ولی عصرکد پستی: 8265163111تلفن: 826516311 - 031نمابر: 826516311ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰فعالپزشکی قانونی شهرستان بوئین و میاندشت
   48پزشکی قانونی شهرستان تیران وکروناصفهان / تیرانکد مرکز: 122مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر فرشید خزائیلیآدرس: آدرس: میدان معلم- بن بست اصناف - جنب فرمانداری - پلاک 68کد پستی: 8531751157تلفن: 42227999 - 031نمابر: 42227999ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰فعالپزشکی قانونی شهرستان تیران وکرون
   49پزشکی قانونی شهرستان خمینی‌شهراصفهان / خمینی شهرکد مرکز: 132مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر مهدی قیصریآدرس: آدرس: خمینی شهر – پارک پیروزی- خیابان سلمان فارسی- نبش کوی میلاد 4کد پستی: 8419641151تلفن: 33647000 - 031نمابر: 33647000ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰فعالپزشکی قانونی شهرستان خمینی‌شهر
   50پزشکی قانونی شهرستان خوانساراصفهان / خوانسارکد مرکز: 133مرکز ناظر: مسئول مرکز: دکتر محمد کاظم شایستهآدرس: آدرس: خوانسار – بلوار آیت اله علوی- خیابان جهاد- جنب پلیس راهورکد پستی: 8791634443تلفن: 57773900
   - 031
   نمابر: 57773900ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰, ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۰:۰۰:۰۰ الی ۰۰:۰۰:۰۰
   فعالپزشکی قانونی شهرستان خوانسار
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز