پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 13۹۹، جهش تولید
   
 
  • ادارات
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   121پزشکی قانونی شهرستان فاروجخراسان شمالی / فاروجکد مرکز: 1242مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان شمالیمسئول مرکز: دکترعلی رجب پورآدرس: آدرس: فاروج ــ بلوار کشاورز-دادسرای عمومی انقلاب-طبقه همکفتلفن: 36425001
   - 058
   فعالپزشکی قانونی شهرستان فاروج
   122پزشکی قانونی شهرستان آبادانخوزستان / آبادانکد مرکز: 451مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر عباس کحالیانآدرس: آدرس: ابادان - ایستگاه 12سایت اداری جنب مسجد پیروز
   کد پستی: 6315968184تلفن: 53266197
   - 061
   نمابر: 53266199
   فعالپزشکی قانونی شهرستان آبادان
   123پزشکی قانونی شهرستان امیدیهخوزستان / امیدیهکد مرکز: 467مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانآدرس: آدرس: امیدیه- بالاتر از میدان فرمانداری – فاز 6
   کد پستی: 6373153131تلفن: 52630222
   - 061
   نمابر: 52630222
   فعالپزشکی قانونی شهرستان امیدیه
   124پزشکی قانونی شهرستان اندیمشکخوزستان / اندیمشککد مرکز: 23مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر صالح صانعیآدرس: آدرس: اندیمشک - خیابان پیروزی-پزشکی قانونی
   تلفن: 42639999
   - 061
   نمابر: 42633385
   فعالپزشکی قانونی شهرستان اندیمشک
   125مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانخوزستان / اهوازکد مرکز: 13مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: مدیرکل: آقای دکتر سید فرزاد حسینی آدرس: آدرس: خوزستان – اهواز – خیابان انقلاب – جنب دفتر فنی شهرداری-اداره کل پزشکی قانونی خوزستان
   کد پستی: 6195914854تلفن: 33783004
   - 061
   نمابر: 33791701
   پست الکترونیک: kz@lmo.ir
   فعالمرکز پزشکی قانونی استان خوزستان
   126پزشکی قانونی شهرستان ایذهخوزستان / ایذهکد مرکز: 450مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر مرتضی کیانی مقدمآدرس: آدرس: ایذه - انتهای خیابان حافظ جنوبی – کوچه صالح
   کد پستی: 6391955453تلفن: 43623579
   - 061
   نمابر: 43623579
   فعالپزشکی قانونی شهرستان ایذه
   127پزشکی قانونی شهرستان بندر ماهشهرخوزستان / بندرماهشهرکد مرکز: 458مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر عباس عطایی کجوییآدرس: آدرس: ماهشهر - فاز یک-بلوار کوثر –خیابان 12 متری – نبش خیابان سجاد
   تلفن: 52352020
   - 061
   نمابر: 52352020
   فعالپزشکی قانونی شهرستان بندر ماهشهر
   128پزشکی قانونی شهرستان بهبهانخوزستان / بهبهانکد مرکز: 459مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: دکتر عبدالمحمد غلامیان نژادآدرس: آدرس: ابادان - بلوار شهید چمران-خیابان بهارستان
   کد پستی: 6361655364تلفن: 52825620
   - 061
   نمابر: 52825620
   فعالپزشکی قانونی شهرستان بهبهان
   129پزشکی قانونی شهرستان حمیدیهخوزستان / حمیدیهکد مرکز: 472مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر جلیل عالمی سعیدآدرس: آدرس: حمیدیه – خیابان امام – جنب بانک کشاورزی
   کد پستی: 6344133881تلفن: 36724082
   - 061
   فعالپزشکی قانونی شهرستان حمیدیه
   130پزشکی قانونی شهرستان خرمشهرخوزستان / خرمشهرکد مرکز: 473مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر علی کاییدیانآدرس: آدرس: خرمشهر - خیابان آرش-خیابان12متری فرعی7خیابان جهان آرا
   کد پستی: 6418635335تلفن: 53546881
   - 061
   نمابر: 53544690
   فعالپزشکی قانونی شهرستان خرمشهر
   131پزشکی قانونی شهرستان دزفولخوزستان / دزفولکد مرکز: 476مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر مصطفی گل گلآدرس: دزفول - کوی آزادگان – بلوار دانشگاه –جنب نظام پزشکیتلفن: 42428700 - 061نمابر: 42428700فعالپزشکی قانونی شهرستان دزفول
   132پزشکی قانونی شهرستان رامهرمزخوزستان / رامهرمزکد مرکز: 479مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: دکتر غلامرضا حیدرنژادآدرس: آدرس: رامهرمز – خ طالقانی غربی – پشت پارک شهدا
   کد پستی: 6381714434تلفن: 43534677
   - 061
   نمابر: 43534677
   فعالپزشکی قانونی شهرستان رامهرمز
   133پزشکی قانونی شهرستان شوشخوزستان / شوشکد مرکز: 493مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: دکترسید علی علویآدرس: آدرس: شوش - زیبا شهر- خیابان 18 متری نبش نرگس5
   کد پستی: 6455156636تلفن: 42815151
   - 061
   نمابر: 42815151
   فعالپزشکی قانونی شهرستان شوش
   134پزشکی قانونی شهرستان شوشترخوزستان / شوشترکد مرکز: 494مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر محسن شه نظریآدرس: آدرس: شوشتر - چهارراه رجائی –بالاتر از بانک رفاه- جنب اتحادیه صنف
   کد پستی: 6451643457تلفن: 36221870
   - 061
   نمابر: 36221870
   فعالپزشکی قانونی شهرستان شوشتر
   135پزشکی قانونی شهرستان مسجدسلیمانخوزستان / مسجدسلیمانکد مرکز: 507مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر ساسان رجبی فارسانیآدرس: آدرس: مسجد سلیمان - بلوار دره اشکفت
   کد پستی: 6491653695تلفن: 43264125
   - 061
   نمابر: 43264125
   فعالپزشکی قانونی شهرستان مسجدسلیمان
   136پزشکی قانونی شهرستان گتوندخوزستان / گتوندکد مرکز: 503مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر مازیار افشینآدرس: آدرس: گتوند - بلوار ورودی –درمانگاه شبانه روزی امام علی(ع)
   کد پستی: 6455156636تلفن: 36326690
   - 061
   نمابر: 36326690
   فعالپزشکی قانونی شهرستان گتوند
   137پزشکی قانونی شهرستان ابهرزنجان / ابهرکد مرکز: 996مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان زنجانمسئول مرکز: دکتر خسرو قاسمی نیاآدرس: آدرس: ابهر – خیابان سی متری شهید بهشتی – هشت متری محمدبیگیکد پستی: 4561879739تلفن: 35231900
   - 024
   نمابر: 35242890
   فعالپزشکی قانونی شهرستان ابهر
   138پزشکی قانونی شهرستان خرمدرهزنجان / خرمدرهکد مرکز: 1001مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان زنجانمسئول مرکز: دکتر علی دوستیآدرس: آدرس: خرم دره – خیابان امام خمینی، کوچه 66، پلاک 1 کد پستی: 4571973833تلفن: 35536853
   - 024
   نمابر: 35527951
   فعالپزشکی قانونی شهرستان خرمدره
   139مرکز پزشکی قانونی استان زنجانزنجان / زنجانکد مرکز: 15مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان زنجانمسئول مرکز: مدیرکل: دکتر مهرداد ستارهآدرس: آدرس: زنجان خیابان خرمشهر خ بلال حبشی نبش کوچه اول شرقیکد پستی: 4516743188تلفن: 33741770
   - 024
   نمابر: 33741771
   پست الکترونیک: zn@lmo.ir
   فعالمرکز پزشکی قانونی استان زنجان
   140پزشکی قانونی شهرستان قیدارزنجان / قیدارکد مرکز: 1010مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان زنجانمسئول مرکز: دکتر خسرو قاسمی نیاآدرس: آدرس: قیدار – ورودی جاده قیدار زنجان، رو به روی تالار قائمکد پستی: 4515813139تلفن: 24226004
   - 024
   نمابر: 24226013
   فعالپزشکی قانونی شهرستان قیدار
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :