پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 13۹۹، جهش تولید
   
 
  • ادارات
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   141پزشکی قانونی شهرستان ماه نشانزنجان / ماه نشانکد مرکز: 1013مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان زنجانمسئول مرکز: دکتر محرمعلی نوریآدرس: آدرس: ماهنشان ورودی شهر جنب دادگستریکد پستی: 4541913131تلفن: 36223466
   - 024
   نمابر: 36223466
   فعالپزشکی قانونی شهرستان ماه نشان
   142پزشکی قانونی شهرستان دامغانسمنان / دامغانکد مرکز: 1022مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان سمنانمسئول مرکز: دکتر محمد فریدون زاده دویلآدرس: آدرس:دامغان، میدان فردوس رضا، بلوار معراج، روبروی باغ مادر شهرداریکد پستی: 3671936513تلفن: 35261632
   - 023
   نمابر: 35255536
   فعالپزشکی قانونی شهرستان دامغان
   143پزشکی قانونی استان سمنانسمنان / سمنانکد مرکز: 16مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان سمنانمسئول مرکز: مدیر کل: دکترمهدی نوروزیآدرس: سمنان - م سعدی - بلوار قدس - روبروی دادگاه انقلابکد پستی: 3519643371تلفن: 33330118
   - 023
   نمابر: 333320715
   پست الکترونیک: sm@lmo.ir
   فعالپزشکی قانونی استان سمنان
   144پزشکی قانونی شهرستان شاهرودسمنان / شاهرودکد مرکز: 1028مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان سمنانمسئول مرکز: دکتر مجتبی رحمانیآدرس: آدرس: شاهرود- خیابان تهران- -خیابان مسجد امیر المومنین- نبش کوچه سومکد پستی: 3619669351تلفن: 32371460
   - 023
   نمابر: 32371450
   فعالپزشکی قانونی شهرستان شاهرود
   145پزشکی قانونی شهرستان مهدی شهرسمنان / مهدی شهرکد مرکز: 31مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان سمنانآدرس: آدرس: مهدی شهر، خیابان صاحب الزمان عج، سه راه ملت، خیابان شهید معصومیانتلفن: 33627700
   - 023
   فعالپزشکی قانونی شهرستان مهدی شهر
   146پزشکی قانونی شهرستان گرمسارسمنان / گرمسارکد مرکز: 1033مرکز ناظر: پزشکی قانونی استان سمنانمسئول مرکز: خانم دکتر فاطمه خزاعیآدرس: شهرستان گرمسار، بلوار شهید بهشتی، انتهای خیابان حبله رود، ضلع غربی اداره آب و فاضلاب شهریکد پستی: 3581755973تلفن: 34206950
   - 023
   نمابر: 34208566
   فعالپزشکی قانونی شهرستان گرمسار
   147پزشکی قانونی شهرستان ایرانشهرسیستان و بلوچستان / ایرانشهرکد مرکز: 69مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستانمسئول مرکز: دکتر عباس گراوندآدرس: آدرس: خیابان امام علی نبش امام علی (ع) 3کد پستی: 9914769685تلفن: 37227675
   - 054
   نمابر: 37225199
   فعالپزشکی قانونی شهرستان ایرانشهر
   148پزشکی قانونی شهرستان خاشسیستان و بلوچستان / خاشکد مرکز: 77مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستانمسئول مرکز: دکتر پرویز براهوییآدرس: آدرس: خیابان امام خمینی اداره پزشکی قانونی خاشکد پستی: 9891914967تلفن: 33716344
   - 054
   نمابر: 33716598
   فعالپزشکی قانونی شهرستان خاش
   149پزشکی قانونی شهرستان زابلسیستان و بلوچستان / زابلکد مرکز: 80مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستانمسئول مرکز: دکتر رضا شهرکیآدرس: آدرس: زابل بلوار مدرس روبه روی هلال احمر اداره پزشکی قانونی زابلکد پستی: 9861643565تلفن: 32228827
   - 054
   نمابر: 32230325
   فعالپزشکی قانونی شهرستان زابل
   150مرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستانسیستان و بلوچستان / زاهدانکد مرکز: 17مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستانمسئول مرکز: مدیرکل: دکتر رضا عبدیآدرس: زاهدان - خ دانشگاه - م دکتر حسابیکد پستی: 9816153155تلفن: 33294365
   - 054
   نمابر: 33294371
   پست الکترونیک: sb@lmo.ir
   فعالمرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان
   151پزشکی قانونی شهرستان سراوانسیستان و بلوچستان / سراوانکد مرکز: 84مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستانمسئول مرکز: دکتر علیرضا امراء شهستانآدرس: آدرس: سراوان ــ خیابان عدالت جنوبی ــ جنب شواری حل اختلافکد پستی: 9951843473تلفن: 37633005
   - 054
   نمابر: 37633005
   فعالپزشکی قانونی شهرستان سراوان
   152پزشکی قانونی شهرستان نیک شهرسیستان و بلوچستان / نیک شهرکد مرکز: 100مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستانمسئول مرکز: رحیم بخش محتشمیآدرس: آدرس: خیابان کشاورز روبه روی جهاد کشاورزی ساختمان شفاءکد پستی: 9991813111تلفن: 35225538
   - 054
   نمابر: 35225539
   فعالپزشکی قانونی شهرستان نیک شهر
   153پزشکی قانونی شهرستان چابهارسیستان و بلوچستان / چاه بهارکد مرکز: 76مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستانمسئول مرکز: دکترموسی رحمتیانآدرس: آدرس: خیابان امداد جنب اداره انتقال خون اداره پزشکی قانونی چابهارکد پستی: 9971617391تلفن: 35338430
   - 054
   نمابر: 35338430
   فعالپزشکی قانونی شهرستان چابهار
   154پزشکی قانونی شهرستان آبادهفارس / آبادهکد مرکز: 354مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: خانم دکتر لیلا رستگارآدرس: آدرس: انتهای خیابان رضوان جنب گلزار شهداکد پستی: 7391657161تلفن: 44331907
   - 071
   نمابر: 44331907
   فعالپزشکی قانونی شهرستان آباده
   155پزشکی قانونی شهرستان استهبانفارس / استهبانکد مرکز: 344مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر ابراهیم رضاییآدرس: آدرس: استهبان ،خیابان امامزاده ،روبروی بانک رفاه ،نبش کوچه سید شمس الدینکد پستی: 7451613975تلفن: 53221048
   - 071
   نمابر: 53221048
   فعالپزشکی قانونی شهرستان استهبان
   156پزشکی قانونی شهرستان اقلیدفارس / اقلیدکد مرکز: 348مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: خانم دکتر زهرا کاوهآدرس: آدرس: اقلید - فلکه شهدا- خیابان چمران (مخابرات سابق) - تقاطع خیابان امام حسنکد پستی: 7381633933تلفن: 44533434
   - 071
   نمابر: 44533434
   فعالپزشکی قانونی شهرستان اقلید
   157پزشکی قانونی شهرستان بواناتفارس / بواناتکد مرکز: 361مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر اسماعیل رئیسیآدرس: آدرس: بوانات-سوریان-خیابان امام میدان22 بهمن – طبقه فوقانی شیرینی فروشی ترنجکد پستی: 7397134379تلفن: 44402020
   - 071
   نمابر: 44402020
   فعالپزشکی قانونی شهرستان بوانات
   158پزشکی قانونی شهرستان بیضافارس / بیضاکد مرکز: 363مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر کامران محمدیتلفن: 36783545
   - 071
   نمابر: 36783545
   فعالپزشکی قانونی شهرستان بیضا
   159پزشکی قانونی شهرستان جهرمفارس / جهرمکد مرکز: 365مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر حسن خوش نیتآدرس: آدرس: خیابان عصر عاشورا،قبرستان فردوسکد پستی: 7418963115تلفن: 54223035
   - 071
   نمابر: 54223035
   فعالپزشکی قانونی شهرستان جهرم
   160پزشکی قانونی شهرستان خرامهفارس / خرامهکد مرکز: 373مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان فارسمسئول مرکز: آقای دکتر امامقلی اکرمی مقدمآدرس: آدرس: خرامه- خیابان امام خمینی – خیابان چمرانکد پستی: 7344184858تلفن: 32722508
   - 071
   نمابر: 32722508
   فعالپزشکی قانونی شهرستان خرامه
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :