پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 13۹۹، جهش تولید
   
 
  • نظرسنجی در خصوص کیفیت خوابگاه ها

   به منظور ارزیابی کیفیت خوابگاه ها و خدمات اداره رفاه، از همکاران گرامی درخواست می شود تا با پر کردن فرم نظرسنجی و ارائه نظرات و پیشنهادات، اداره رفاه سازمان را در ارائه هر چه بهتر خدمات یاری رسانند.

   نام و نام خانوادگی : *
   استان محل خدمت : *
   سمت یا پست سازمانی :
   نام خوابگاه : *
   رضایت از برخورد مسوول خوابگاه : *
   کیفیت وسایل موجود در خوابگاه : *
   وضعیت فیزیکی خوابگاه : *
   بهداشت و نظافت خوابگاه : *
   رضایت کلی از خوابگاه مورد استفاده : *
   انتقاد و پیشنهاد در خصوص خوابگاه استفاده شده :
   رضایت از فرایند مربوط به ثبت نام خوابگاه ها : *
   نحوه برخورد همکاران اداره رفاه : *
   انتقاد و پیشنهاد و اظهار نظر در خصوص اداره رفاه :
   کد امنیتی
   *
   تولید مجدد کد امنیتی
  • پیگیری درخواست
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   *
   تولید مجدد کد امنیتی