پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 13۹۹، جهش تولید
   
 
  • معاونت آموزشی و پژوهشی
   معاونت آموزشی و پژوهشی

   معاون: دکتر سید امیرحسین مهدوی

   این مجموعه برای بررسی طرح­های پژوهشی ارسالی از طرف همکاران شاغل در پزشکی قانونی، اساتید دانشگاه­ها، دستیاران رشته­های مختلف پزشکی، پزشکان، فقها و حقوقدانان مشغول فعالیت بوده است و نتایج این تحقیقات نیز در قالب مقالات پژوهشی، مروری و موردی از طریق مجله علمی پژوهشی سازمان به اطلاع جامعه پزشکی رسانیده می­شود. در حال حاضر این معاونت دارای ادارات کل امور پژوهشی, اطلاع رسانی و انتشارات است.

   شماره تماس: 55890701

  • زیر مجموعه معاونت آموزشی و پژوهشی
   اداره کل امور پژوهش

   اداره کل امور پژوهش

   با توجه به توسعه روزافزون علوم پزشکی قانونی، حوزه پژوهشی تلاش می کند که با اجرای طرح های مختلف پژوهشی، علاوه بر دستیابی به نتایج علمی جدید و نیز ...

   اداره کل امور آموزش و همکاری های علمی

   اداره کل امور آموزش و همکاری های علمی

   برنامه ریزی و ارائه خدمات آموزشی به کارشناسان بخش های تخصصی پزشکی قانونی و پرسنل اداری، تدوین دوره های بالینی، تشریح و آزمایشگاهی برای دستیاران تخصصی ...