پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  •  
  • فهرست پرسش های معاونت امور پزشکی و آزمایشگاهی

   نحوه مراجعه به سازمان پزشکی قانونی، جهت بررسی صدمات ناشی از تصادفات و نزاع، از چه طریقی است؟

   برای معاینه شدن و بررسی این‌گونه صدمات، لازم است مصدوم با اخذ نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری‌ها، با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و هزینه مربوط به آن، به ادارات پزشکی قانونی مربوطه مراجعه نماید. مصدومی که راننده مسبب حادثه بوده است نیازی به اخذ نامه مراجع قضایی و یا کلانتری‌ها ندارد.

   دیه چیست؟

   دیه، اعم از مقدر یا غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد صدمات غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا صدمات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.

   ارش چیست؟

   آسیبها و عوارض جسمانی و روانی که در شرع، مقدار خاصی به عنوان دیه برای جبران خسارت آن‌ها تعیین نشده است، با در نظر گرفتن دیه کامل انسان و نوع و کیفیت آسیب و عارضه وارده، میزان خسارت آن طبق نظر کارشناس تعیین می‌گردد، به این جبران خسارت ارش گفته می شود.

   آیا در هنگام مراجعه جهت معاینه مجدد به پزشکی قانونی باید مجدداً از مراجع قضایی معرفی‌نامه تهیه گردد؟

   خیر. در هنگام معاینه مجدد نیازی به گرفتن نامه از مراجع قضایی نیست و مصدوم می‌تواند بعد از اتمام مدت زمانی که در نظریه کارشناسی اولیه ذکر گردیده است، جهت معاینه مجدد مستقیماً به اداره پزشکی قانونی مربوطه مراجعه نماید.

   دیه انسان در سال 1399چقدر است؟

   دیه انسان در سال 1399، در ماه‌های غیرحرام (عادی) ۳۳۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۴۴۰ میلیون تومان می‌باشد.

   سقط جنین درمانی چیست؟ آیا همه افراد می‌توانند اقدام به گرفتن مجوز سقط درمانی کنند؟

   سقط جنین درمانی با توجه به «قانون سقط درمانی» مصوب 10/3/1384 مجلس شورای اسلامی عبارت است از: «ختم حاملگی با رعایت همه شرایط زیر: رضایت زن سن بارداری کمتر از 4ماه از لقاح (حدود 19 هفته از اولین روز آخرین قاعدگی براساس سونوگرافی معتبر) تشخیص قطعی ناهنجاری یا بیماری جنینی که موجب سختی و مشقت شدید مادر شود و توسط سه متخصص تایید گردد یا تشخیص قطعی بیماری مادر که ادامه بارداری با تهدید جانی مادر همراه باشد و توسط سه متخصص تایید شود. تأیید وجود شرایط فوق و صدور مجوز سقط جنین درمانی توسط سازمان پزشکی قانونی هر مادر باردار متقاضی سقط جنین می‌تواند به هر یک از ادارات کل پزشکی قانونی استان‌ها (مرکز استان) مراجعه نماید ولی صدور مجوز سقط جنین منوط به وجود همه شرایط فوق‌الذکر خواهد بود.

   بیشتر مراجعین سازمان پزشکی قانونی چه افرادی هستند؟

   در بخش معاینات بالینی نزاع ودر بخش مرگ‌های غیر طبیعی تصادفات رانندگی ودر بخش مرگ‌های طبیعی ،مرگ‌های ناشی از بیماری های قلبی و عروقی

   آیا همه کسانی که فوت می کنند در پزشکی قانونی معاینه می شوند؟

   خیر-به پزشکی قانونی مرگ‌های غیرطبیعی و مشکوک و همچنین موارد فوت طبیعی که شکایتی در مورد آنها وجود دارد و یا علت مرگ قابل تشخیص نمی باشد، ارجاع می‌شود.

   صدور یا عدم صدور گواهی فوت جهت اتباع غیرایرانی و افاغنه توسط پزشکان بخش دولتی و خصوصی به چه صورت است؟

   در این خصوص فرقی بین مرگ اتباع ایرانی و خارجی وجود ندارد. چنانچه مرگ طبیعی بوده و شاکی نداشته باشد، صدور جواز دفن توسط پزشک معالج یا پزشک معتمد کافی است. اما در مورد مرگ‌های مشکوک یا غیرطبیعی یا شکایت افراد ذی‌صلاح ارسال اجساد آن‌ها اعم از اتباع ایرانی و خارجی به پزشکی قانونی از طریق مراجع قضایی و انتظامی ضرورت دارد.

   در چه مواردی لازم است مجوز دفن توسط پزشکی قانونی صادر شود ؟

   مرگ به دنبال اقدام به قتل مرگ به دنبال اقدام به خودکشی مرگ به دنبال هر گونه منازعه )اعم از درگیری فیزیکی و یا لفظی( مرگ به دنبال حوادث ترافیکی ) به هر شکل و با هر فاصله زمانی از حادثه که مرگ رخ دهد( مرگ به دنبال مسمومیت )شیمیایی، داروئی، گازگرفتگی و...( مرگ به دنبال سوء مصرف مواد )مخدر، روانگردان، توهم زا و ...( مرگ متعاقب برق گرفتگی، سوختگی، غرق شدگی، سرمازدگی، گرمازدگی، سقوط از ارتفاع و ... مرگ ناشی از کار )حوادث شغلی، مواد آلاینده محیط کار و ...( مرگ در زندان یا بازداشتگاه مرگ در مراکز اقامت جمعی مانند آسایشگاه، پرورشگاه، اردوگاه، پادگان، خوابگاه و ... مرگ ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی مرگ مادر ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی در حین بارداری، حین زایمان یا متعاقب زایمان و یا سقط جنین مرگ حین یا متعاقب ورزش مرگ های ناگهانی، غیر منتظره و غیر قابل توجیه هر مرگی که احتمال شکایت از کسی در آن وجود داشته باشد هر نوع مرگ مشکوک و مرگ با علت ناشناخته هر نوع مرگ افراد ناشناس و مجهول الهویه هر مرگی که احتمال جنحه یا جنایت در آن برود مرگ ناشی از حوادث غیر مترقبه.

   در صورتیکه فردی به مرگ طبیعی در منزل فوت نمود وپزشک معالج جهت صدور گواهی فوت در دسترس نبود چه باید کرد؟

   لازم است فرآیند ارجاع جسد به مرکز ساماندهی(دادپزشک) از مرکز مذکور اخذ ودر این قسمت قرار گیرد.

   آیا لازم است تمام کسانی که فوت می‌شوند جهت معاینه به پزشکی قانونی ارجاع گردند؟

   خیر در خصوص فوت هایی که به علل طبیعی و بیماری رخ می دهند و جزء فوت های مشکوک نمی باشند و شکایتی نیز درخصوص فوت مطرح نباشد لزومی به ارجاع پیکر متوفی به سازمان پزشکی قانونی وجود ندارد.

   تفاوت گواهی فوت و جواز دفن در چیست؟

   تعریف گواهی فوت: گواهی مبنی بر تأیید فوت فرد و عدم امکان بازگشت وی به حیات بوده و مجوزی برای دفن جسد نیست. تعریف جواز دفن: برگه‌ای است که توسط پزشک براساس مقررات مربوطه تنظیم گردیده و به اعتبار آن دفن جسد مجاز می‌باشد.