پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  •  
  • فهرست پرسش های معاونت آموزشی و پژوهشی

   پس از ثبت طرح در سامانه چه مراحلی دنبال می‌شود؟

   پس از بارگذاری طرح در سامانه، طرح توسط داوران علمی، تخصصی و متدولوژی مورد بررسی قرار گرفته و فرم داوری توسط نامبردگان تکمیل و نظر هر داور (تایید، رد یا اصلاح) در انتهای فرم "کادر توضیحات" درج میگردد و مجری میتواند پس از گذشت چند روز با ورود مجدد به سامانه از وضعیت طرح پیشنهادی خود اطلاع یابد. در صورتی که طرح در مرحله اول تایید گردد، در شورای پژوهشی بررسی و در صورت کسب حدنصاب امتیاز مورد قبول، در کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست‌پزشکی سازمان مطرح می‌گردد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می‌توانید به فلوچارت روند رسیدگی به طرح‌ها که بسیار واضح و به ریز تمامی مراحل را توضیح داده مراجعه نمایید. این فلوچارت در سایت سازمان به آدرس www.lmo.ir /خدمات سازمان/ خدمات آموزشی و پژوهشی/ راهنمای پژوهشگران موجود می‌باشد.

   بعد از تایید پایان‌نامه در کمیته پژوهش‌های خارج سازمانی چه باید کرد؟

   پس از انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه، دانشجو به واحد مربوطه معرفی میگردد. در پایان ارائه 1 نسخه پایان‌نامه همراه فایل الکترونیکی آن الزامی است.

   اولویتهای پژوهشی سازمان کدامند؟

   اولویتهای پژوهشی سازمان در سایت سازمان به آدرس www.lmo.ir / معاونتها/ معاونت امور پژوهشی/ راهنمای پژوهشگران موجود می باشد.

   چگونه یک طرح پژوهشی را ارایه کنیم؟

   ابتدا باید به عنوان یک کاربر در سامانه پژوهشی سازمان به آدرس research.lmo.ir ثبت نام به عمل آمده و سپس نسبت به بارگذاری طرح پژوهشی در سامانه اقدام گردد.

   اگر عنوان مورد تأیید بود مرحله بعدی چیست؟

   ارایه فرم پروپوزال به معاونت پژوهشی

   پس از ارایه فرم اصلی چه مراحلی دنبال می شود؟

   پس از دریافت فرم پروپوزال در یکی از کمیته‌های چهارگانه مطرح و نظر کمیته به پژوهشگر اعلام خواهد شد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می‌توانید به فلوچارت روند رسیدگی به طرحها که بسیار واضح و به ریز تمامی مراحل را توضیح داده مراجعه نمایید. این فلوچارت در سایت سازمان به آدرس www.lmo.ir در قسمت / معاونتها/ معاونت امور پژوهشی/ راهنمای پژوهشگران موجود می‌باشد.

   آیا امکان مشاوره متودولوژی در سازمان وجود دارد؟

   بله، معاونت پژوهشی روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 10 تا 12 آماده ارایه مشاوره در امور طرح‌ها و مشاوره متودولوژی می‌باشد.

   آیا تأیید کمیته اخلاق برای همه طرحها الزامی است؟

   کلیه طرح‌ها نیاز به شناسه اخلاقی دارند، طرح‌هایی که به صورت مشترک اجرا می‌گردند می‌توانند یا تأیید کمیته اخلاق سازمان را اخذ کنند یا تاییدیه کمیته اخلاق دانشگاه مربوطه را ارائه نمایند.

   هزینه طرحها باید چگونه باشد؟

   هزینه طرح‌ها بستگی به نوع طرح دارد کلاً باید هزینه مواد مصرفی، غیرمصرفی، هزینه پرسنلی و سایر هزینه‌هابه ریز و به تفکیک در پروپوزال اعلام گردد. میزان حق‌التحقیق افراد به ازای هر ساعت در طرح‌های تحقیقاتی در انتهای پروپوزال درج گردیده است.

   آیا در طول اجرای طرح باید گزارشی به معاونت پژوهشی ارسال شود؟

   پس از عقد قرارداد، برای هر طرحی ناظر تعیین می‌گردد. گزارش اولیه (30%) از طرف مجری برای ناظر ارسال و چک لیست ارزیابی مراحل اجرای طرح پژوهشی توسط ناظر تکمیل و به مدیریت پژوهشی ارسال می‌شود. گزارش‌ها بدون تأیید ناظر برای مدیریت پژوهشی فاقد ارزش می‌باشد. انواع چک لیست‌های ارزیابی مراحل اجرای طرح پژوهشی توسط ناظر (30%- 50% - 80%) در سایت سازمان به آدرس www.lmo.ir /خدمات سازمان/ خدمات آموزشی و پژوهشی/ راهنمای پژوهشگران موجود می‌باشد.

   اگر به هر علت طرح در موعد مقرر پایان نیافت چه باید کرد؟

   دلایل توجیهی مجری برای تمدید قرارداد برای ناظر ارسال و در صورت تأیید ناظر «فقط یکبار» تمدید امکان‌پذیر می باشد.

   اگر به هر علت نیاز به افزایش هزینه در مدت اجرای طرح بود چه باید کرد؟

   باید دلایل توجیهی مجری برای افزایش هزینه به ناظر ارایه گردد، در صورت تأیید ناظر، پرداخت تا 25% بودجه اولیه طرح مستقیماً با موافقت معاونت پژوهشی بلامانع می باشد.

   روند ارایه پایان نامه به سازمان پزشکی قانونی چگونه است؟

   پس از ارایه معرفی‌نامه از دانشگاه، پروپوزال بانضمام شناسه اخلاقی پایان‌نامه از دانشجو اخذ می‌گردد. سپس پایان‌نامه به همراه کلیه مستندات مربوطه در کمیته پژوهش‌های خارج سازمانی بررسی و مصوبات کمیته جهت همکاری یا عدم همکاری با دانشجو به دانشگاه اعلام می‌گردد. با توجه به اینکه همکاری حداقل یک نفر از متخصصین یا کارشناسان پزشکی قانونی به عنوان استاد راهنما یا مشاور در پایان‌نامه‌ها ضروری است، لذا برای حفظ حقوق مادی و معنوی سازمان، و رعایت حفظ محرمانگی و عدم افشاء هویت انعقاد تفاهم‌نامه همکاری الزامی می‌باشد.

   بعد از ارایه فرمهای تعهدنامه چه باید کرد؟

   فرم اولیه پژوهشی باید ارائه گردد و در صورت تأیید و گذراندن مراحل مربوطه، پژوهشگر به واحد مربوطه معرفی شود. در پایان ارائه 2 نسخه پایان نامه همراه فایل الکترونیکی آن به معاونت پژوهشی سازمان الزامی است.